Komunalno Budva: Mogućnost izmirenja duga na mjesečne rate

DOO "Komunalno" Budva poziva sve korisnike svojih usluga da u što kraćem roku izmire svoja dugovanja. Za one koji nisu u mogućnosti da izmire dug odmah, ponuđena je mogućnost izmirenja obaveza na mjesečne rate uz prethodno zaključivanje sporazuma o reprogramu duga.

"U protivnom bićemo prinuđeni da dug naplatimo preko javnog izvršitelja uz troškove izvršenja i kamata. Ova nepopularna mjera bila bi poslednja opcija u zaštiti onih korisnika koji redovno izmiruju svoje obaveze, a kojom bi se omogućilo normalno funkcionisanje preduzeća", navedeno je u obavještenju DOO "Komunalno" Budva.

Uplate je moguće izvršiti na sledeće žiro račune

  1.  530-50061-83  NLB Banka
  2. 530-4465-04    NLB Banka
  3. 510-11102-05 CKB banka
  4. 565-1003-85    Lovćen banka
  5. 520-38713-45 Hipotekarna banka
  6. 540-179374  Erste banka