Direktor

Vršilac dužnosti direktora je Rade Tabaš