15-04-2014

Međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“

Dvodnevna međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, koju organizuju Juventas i Akcija za ljudska prava, počinje danas u 10 h u hotelu Maestral u Pržnu.

Međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“ | Radio Televizija Budva

Tokom konferencije biće predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja u kojem je učestvovalo više od 50% zatvorenica/ka u Crnoj Gori. Osuđenice/i odgovarali su na pitanja o uslovima u crnogorskim zatvorima, ophođenju zatvorskih službenika prema njima, mogućnostima rada u zatvorima, te o planovima nakon izlaska iz zatvora.

Više od pedeset učesnika konferencije, predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija, te međunarodni stručnjaci, razgovaraće o najboljim modelima radnog angažmana osuđenica/ka, njihovog tretmana, zdravstvene zaštite i obrazovanja i sprječavanja mučenja i drugog zlostavljanja.

Učesnici iz Srbije, Španije, Njemačke i drugih zemalja predstaviće kako je organizovan rad u tamošnjim zatvorima, na kojim poslovima su osuđenici angažovani, kako je organizovana zdravstvena služba, koje su mogućnosti po izlasku iz zatvora i dr. pitanja od značaja za proces rehabilitacije i resocijalizacije osuđenika/ca.

Na otvaranju konferencije će govoriti:
-Slavica Rabrenović, pomoćnica ministra pravde i direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija
-Andre Lyz, direktor sektora za kooperaciju pri Delegaciji Evropske unije u Podgorici
-Miljan Perović, direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
-Ivana Vujović, izvršna direktorica Juventasa
-Danilo Ajković, koordinator projekta, Akcija za ljudska prava

Konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“ je dio istoimenog projekta koji je počeo u decembru 2013. godine i čiji je cilj sprječavanje zlostavljanja u zatvorima, te reforma sistema rehabilitacije i resocijalizacije, a koji finansira Evropska Unija.