07-04-2021

Apsolutni moratorijum neefikasan

Centralna banka tvrdi da je apsolutni moratorijum na kredite u trajanju od tri do šest mjeseci ekonomski neefikasan, ne doprinosi oporavku ekonomije i ima potencijal narušavanja finansijske stabilnosti.

Apsolutni moratorijum neefikasan | Radio Televizija Budva

Foto:

Vijesti pišu da je to odgovor vrhovne monetarne institucije poslaniku Građanskog pokreta URA, Milošu Konataru koji je guverneru Radoju Žugiću i ministrima finansija i ekonomskog razvoja, Milojku Spajiću i Jakovu Milatoviću uputio inicijativu da se svim građanima i privrednicima koji to žele, omogući stopiranje otplate kredita na period od tri do šest mjeseci.

Iz CBCG su objasnili da se u kreiranju mjera vode najboljom međunarodnom praksom i stavovima međunarodnih finansijskih institucija.

“Prema našim saznanjima, trenutno nijedna zemlja u Evropi nema apsolutni moratorijum za sve klijente. Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond su izričito protiv apsolutnog moratorijuma koji bi se primijenio na sve dužnike bez obzira na njihovu finansijsku situaciju, kao i protiv propisivanja bankama visine kamate koju mogu zaračunati na svoje kredite”, naveli su iz CBCG.

Iz CBCG smatraju da ukoliko se želi da banke ostanu glavni stub oporavka realnog sektora u narednom periodu, ne smije se dozvoliti da se kriza iz realne ekonomije neselektivno prelije na finansijski sistem na način da potkopa njegovu održivost, što bi se desilo u slučaju ad hoc apsolutnog moratorijuma.

Iz CBCG su podsjetili da su od izbijanja pandemije u okviru sedam paketa mjera uveli pet moratorijuma, od kojih je samo jedan bio fleksibilan, dok su svi ostali za banke obavezujući.

“Treba približiti efekte i potencijal mjera, posebno posljednja dva moratorijuma koja su još na snazi. Na obavezni moratorijum na otplatu kredita građana do kraja ove godine može računati više od 15 hiljada građana koji su od 30. marta prošle godine ostali bez posla, a imaju kreditna zaduženja”, navodi se u saopštenju.

Na značajno proširenoj listi ranjivih djelatnosti, sada njih 112, odnosi se apsolutni moratorijum do kraja avgusta ove godine, čime je obuhvaćeno više od 350 miliona EUR bruto kredita preduzeća koji
pripadaju tim djelatnostima.

“Ovom mjerom je dozvoljena mogućnost za apsolutni moratorijum na otplatu kredita do kraja avgusta ove godine za više od 2,34 hiljade kreditnih partija privrede. S obzirom na to da je ukupan broj kreditnih partija privrede nešto više od 10,98 hiljada dolazimo do podatka da je aposlutnim moratorijumom obuhvaćeno 21,3 odsto, odnosno više od petine privrede, mahom malih i srednjih preduzeća”, objašnjeno je iz CBCG.