09-04-2020

Blagi simptomi liječe se kod kuće

Prema Protokolu, pacijent sa blažom kliničkom slikom, bez pratećih oboljenja i mlađi od 65 godina treba da borave u kućnim uslovima. Sprovodiće i povremena testiranja zdravstvenih radnika koji liječe i njeguju oboljele

Blagi simptomi liječe se kod kuće | Radio Televizija Budva

Pacijenti sa blagom kliničkom slikom Covida-19, koja ne ukazuje na upalu pluća, ako nemaju prateća oboljenja i mlađi su od 65 godina, trebalo bi da se liječe u kućnim uslovima.

Prema Protokolu, koji je predložio Institut za javno zdravlje, a Medicinski krizni štab dostavio zdravstvenim ustanovama i medicinskim radnicima, isto važi i za pacijente starije od 65 godina sa istom slikom i odsustvu komorbiteta, ali se oni liječe u kućnim uslovima uz svakodnevni pojačani nadzor.

Oni koji su takođe sa blagom kliničkom slikom, a imaju umjerene prateće komorbiditete i mlađi su od 65 godina takođe se liječe u kućnim uslovima uz svakodnevni pojačani nadzor, a stariji od 65 u zavisnosti od ljekarske procjene.

Prema dokumentu, oni koji imaju blagu kliničku sliku, a imaju značajna prateća oboljenja, liječe se u bolnici bez obzira na godine.

Ako je klinička slika umjerena, bez obzira na komorbiditet i godine, započinje se hospitalizacija takvih pacijenata, osim ako su ustanove preopterećene i oni su kandidati za privremene bolnice.

To, prema protokolu, važi i za one sa umjerenim pratećim oboljenjima, a mlađi su od 65 godina.

U dokumentu koji je ustanovama proslijedio Medicinski krizni štab, na predlog Instituta za javno zdravlje, ako su komorbiditeti umjereni i pacijenti su stariji od 65 godina ili su prateća oboljenja značajna, pacijenti sa umjerenom kliničkom slikom upućuju se na bolničko liječenje.

Prema protokolu, ako je klinička slika teška, pacijenti se upućuju u jedinicu intenzivnog liječenja, a ako je kritična takođe u jedinicu intenzivnog liječenja i na respirator.

Institut je Medicinskom kriznom štabu predložio da ponovi naredbu i izda jasna uputstva svim zdravstvenim radnicima o potrebi nošenja lične zaštitne opreme tokom cijelog boravka u zdravstvenoj ustanovi, a naročito tokom kontakta sa pacijentima. Zdravstveni radnici na primarnom nivou zdravstvene zaštite, koji dolaze u kontakt sa pacijentima, treba da koriste jednu do dvije visokofiltracione maske na dan ili najmanje četiri obične hirurške maske, rukavice, vizir i zaštitne naočare, a neophodan je i zaštitni ogrtač za jednokratnu upotrebu. Ističe se da nepoštovanje nošenja lične zaštitne opreme predstavlja kršenje radne dužnosti i podliježe disciplinskoj odgovornosti.

Zdravstvenim radnicima je naređeno da ne skidaju ličnu zaštitnu opremu tokom korišćenja redovne pauze, ako nije obezbijeđena distanca od najmanje dva metra od ostalih zaposlenih...

Radnici su ponovo upoznati o strogom režimu ponašanja i naročito van zdravstvene ustanove u kojoj rade, a zabranjeno je imati bilo kakve bliske kontakte izvan najbliže porodice, a i te svesti na minimum.

“Režim u kojem se sada nalaze zdravstveni radnici je praktično karantinski, uz dozvolu kretanja od mjesta boravka do radnog mjesta. Ukoliko su smješteni u hotelima, to podrazumijeva da su zabranjena grupna druženja, kao i međusobne posjete u sobama”, navodi se u naredbi medicinarima.

Povremena testiranja radnika koji liječe i njeguju oboljele

Prema naredbi, treba sprovoditi povremena testiranja zdravstvenih radnika koji liječe i njeguju oboljele od Covida u bolnicama na prvoj liniji, ali i omogućiti funkcionisanje patronažnih kućnih servisa isključivo uz korišćenje adekvatne lične zaštitne opreme na terenu.