14-10-2020

Budžet za sport zbog pandemije umanjen za oko 400.000 eura

Uslijed pandemije koronavirusa došlo je do poremećaja u radu svih sportskih subjekata, te su zbog složene finansijske situacije planirana sredstva iz budžeta Opštine Budva za sportske klubove umanjena za 33%. Tako će ove godine umjesto planiranih 1.2 miliona eura, sportski klubovi dobiti sredstva u iznosu od 804 hiljade eura.

Budžet za sport zbog pandemije umanjen za oko 400.000 eura | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

Odbojkaški klub "Mediteran", tekvondo klub "Montenegro Stars" i rukometni klub "Budvanska Rivijera Budva", čiji su osnivači fizička lica, ove godine će iz gradske kase dobiti najviše novca, 52 hiljade eura, od ukupno nešto više od 190 hiljada eura , koliko je Opština Budva nakon izvršenog bodovanja, opredijelila za sufinansiranje 23 sportska kluba na teritoriji Budve.

U Odluci koju je potpisao predsjednik Opštine Marko Carević, stoji da će odbojkaški klub "Mediteran" dobiti 18.872 eura, tekvondo klub "Montenegro Stars" 16.628, a rukometni klub "Budvanska rivijera" 16.403 eura.

Opštinska komisija za raspodjelu sredstava sportskim klubovima, koja je zasijedala početkom ovog mjeseca, konstatovala je da je pandemijom virusa Covid-19 i mjerama propisanim od strane Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) došlo je do poremećaja u radu svih sportskih subjekata, pa je usled složene finansijske situacije budžet i umanjenjen za 33%. Tačnije, iznos od 284,917, 00 eura koji je prethodno bio predviđen za klubove sada iznosi 190.950, 00 eura.

"Većina sportskih saveza je naložilo sportskim subjektima da prekinu dalje takmičarske aktivnosti za koje su nadležni, a istim mjerama sportski subjekti su bili primorani da obustave i svoje trenažne aktivnosti. S obzirom da je do kraja tekuće godine preostalo manje od tri mjeseca, kao i zbog neizvjesne finansijske siutacije u Opštini Budva, iznos od 1.200.000, 00 eura sa budžetske pozicije - transfer institucijama sporta, organizaciona klasifikacija 032, ekonomska klasifikacija 43131, umanjuje se za 33% i iznosi 804.000, 00 eura", navodi se u obrazloženju Komisije.

Nakon izvršenog uvida u prispjelu dokumentaciju koja je bila propisana javnim konkursom, Komisija je konstatovala da je za sredstva iz budžeta opštine u ukupnom iznosu od 190.950 eura apliciralo 25 klubova. To je učinjeno nakon vrednovanja, odnosno bodovanja dokumentacije."Komisija je konstatovala da su dva sportska kluba dostavila konkursom traženu dokumentaciju nakon isteka konkursom predviđenog roka (Klub sportskog ribolova "Širun" i Biciklistički klub "Budva" te isti nijesu razmatrani", piše u obrazloženju.

Podsjetimo, još u februaru je donesena Odluka da OFK Petrovac, VK Budvanska rivijera i OK Budva, koji su "opštinski klubovi" dobiju iz budžeta po 200.000 eura.

Predsjednik Carević donio je još jednu odluku o sufinansiranju programa rada školskih sportskih društava, sportskih klubova osoba sa invaliditetom i sportsko-rekreativnih društava za 2020. godinu.

Za pomenute subjekte opredijeljena su sredstva u iznosu od 7.400 eura.


D.B./M.S.