16-08-2016

CEMI: Izbori nas koštaju pet miliona eura

Organizacija predstojećih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 16. oktobra, koštaće građane Crne Gore više od pet miliona EUR, saopšteno je iz Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

CEMI: Izbori nas koštaju pet miliona eura | Radio Televizija Budva

Iz te nevladine organizacije pojasnili su da su u tu cifru uračunati troškovi izborne administracije, finansiranja aktivnosti izborne kampanje političkih subjekata i primjena novog sistema elektronske identifikacije birača koji će, kako su podsjetili, prvi put biti primijenjen na predstojećim parlamenarnim izborima.

„U budžetu Crne Gore za ovu godinu predviđeno je 1,6 miliona EUR za organizaciju redovnih parlamentarnih izbora. Pored toga, oko 1,9 miliona EUR će pripasti političkim partijama za finansiranje aktivnosti izborne kampanje po osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja“, kaže se u saopštenju CeMI-ja.

Ova sredstva se u visini od 20 odsto raspodjeljuju u jednakim iznosima svim političkim subjektima koji učestvuju u izbornom procesu, u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista.

„Preostalih 80 odsto ovih sredstava raspodjeljuje političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata. Dakle, ukupni troškovi organizacije izbornog procesa i aktivnosti političkih subjekata u toku izborne kampanje će biti oko 3,5 miliona EUR“, pojasnili su iz CeMI-ja.

Pored toga, kako su dodali, na predstojećim parlamentarnim izborima po prvi put će biti primijenjen sistem elektronske identifikacije birača.

„Shodno dostupnim informacijama, nabavka uređaja za elektornsku identifikaciju birača koštala je oko 1,5 miliona EUR“, navodi se saopštenju.

Iz CeMI-ja su podsjetili da je Crna Gora država koja izdvaja najviše sredstava u regionu za potrebe redovnog rada političkih subjekata na godišnjem nivou (0,6 odsto planiranih ukupnih budžetskih sredstava).

„Za ovu godinu je opredijeljeno 4,6 miliona EUR za finansiranje redovnog rada političkih partija“, precizira se u saopštenju.

Uzimajući u obzir da se, kako su naveli, godišnje za rad političkih subjekata na lokalnom nivou od jedinica lokalne samouprave izdvaja u zbirnom iznosu oko 1,6 miliona EUR, „politički život u ovoj godini će građane Crne Gore koštati više od 11 miliona EUR“.

„Na bazi sprovedenih analiza, CeMI je utvrdio da Crna Gora izdvaja najveći dio budžeta za finansiranje političkih partija u odnosu na zemlje regiona“, ukazali su iz te organizacije.

Oni su kazali da je posebno interesantno da u toku izbornog procesa, samo potpisi podrške izbornoj listi, predstavljaju jedini uslov za dobijanje sredstava za finansiranje izborne kampanje, a u praksi su, kako su istakli, postojali slučajevi u kojima su partije dobijale manje glasova nego potpisa podrške.

„Cijenimo da bi u takvim slučajevima trebalo propisati obavezu povraćaja finansijskih sredstava čime bi se uticalo na veći stepen odgovornosti političkih subjekata u trošenju javnih sredstava predviđenih za finansiranje izborne kampanje“, ocijenili su iz CeMI-ja.

U toj organizaciji smatraju da nadležne državne institucije treba da ulože dodatne napore kako bi kontrolisale transparentnost i odgovornost trošenja javnih sredstava namijenjenih za finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja.

„Treba napomenuti da Izvještaji DRI ukazuju na ozbljne propuste u računovodstvenim procedurama pojedinih poolitičkih subjekata, kao i na kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Do sada, na osnovu izvještaja DRI, nije pokrenut ni jedan prekršajni postupak protiv partija, iako je postojalo više osnova ne samo za prekršajnu već i za krivičnu odgovornost“, istakli su iz CeMI-ja.

Oni smatraju da Agencija za borbu protiv korupcije mora na mnogo efikasniji način da sprovodi zakonom propisane nadležnosti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kako iz javnih tako i iz privatnih izvora.

„Uz to, i političke partije treba da unaprijede transparentnost finansijskog poslovanja kroz redovno dostavljanje izvještaja o finansijskom poslovanju nadležnim institucijama i kroz objavljivanje istih na svojim internet stranicama“, poručili su iz CeMI-ja.