03-11-2020

CG: U 2019. godini prirodni priraštaj pozitivan, umrlo 6.595 lica

Kako pokazuju podaci Monstata objavljeni krajem aprila ove godine, u 2019. u Crnoj Gori je prirodni priraštaj pozitivan, dok je iste godine umrlo 6.595 lica.


Foto: Screenshot/Monstat

Kada su umrli u pitanju, 3.486 su muškarci, a 3 109 žene, piše u saopštenju objavljenom pod nazivom "Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori u 2019".

Najmanje lica u 2019. godini umrlo je u septembru 501, a najviše u januaru i to 670.

Kada je period od 2015. do prošle godine u pitanju, najviše ljudi je, prema Monstatu, preminulo upravo prethodne 2019.

Sa druge strane, najmanje umrlih lica, 6.329, bilo je u 2015. godini.

Pozitivan prirodni priraštaj

U 2019. godini prirodni priraštaj je pozitivan i iznosi 628. Rođeno je 7.223 živorođene djece, 3.777 ili 52,3% su dječaci, a 3 446 ili 47,7% su djevojčice.


Foto: Screenshot/Monstat

Prirodni priraštaj je pozitivan u osam, a negativan u 16 opština. Najveći prirodni priraštaj je u Podgorici 874, Budvi 227 i Rožajama 128. Pljevlja imaju najveći negativni prirodni priraštaj (-242).

Najviše rođenih u Središnjem regionu

Posmatrano po regionima, najviše rođenih (3.747) i umrlih (2.921) je u Središnjem regionu.

U Središnjem i Primorskom regionu prirodni priraštaj je pozitivan i iznosi 826 u Središnjem i 303 u Primorskom, dok je u Sjevernom regionu negativan i iznosi -501.

Najmanji broj živorođenja je u februaru i to 507, od toga 261 dječaka i 246 djevojčica. Mjesečni rekord za 2019. godinu po broju živorođenih je septembar, 674 živorođene djece.

Najveći prirodni priraštaj zabilježen je u septembru i iznosi 173. Najveći negativan prirodni priraštaj zabilježen je u januaru i iznosi -109.

Najveći broj živorođene djece zabilježen je u Podgorici 2.516, što čini više od trećine (34,8%) živorođenih u Crnoj Gori. Najmanje djece rođeno je u Šavniku 10. Umrlih lica najviše je u Podgorici i to 1.642, što je četvrtina (24,9%) od ukupnog broja umrlih u Crnoj Gori.