28-11-2019

Čitaoci šalju: Trotoar je namijenjen kome/čemu?

Od naše čitateljke dobili smo fotografije parkiranih automobila na trotoarima, uz komentar: "Trotoari za automobile a vi pješaci savladajte slalom pa u grad!""Kada već Komunalna policija i Pauk služba ne rade odgovorno svoj posao i nemaju uvid u to da u našem gradu postoje roditelji sa djecom sa posebnim potrebama, kao i ljudi sa određenim procentom invaliditeta, nevezano za procenat istog, ostaje nam da, ili polažemo kurseve preživljavanja malo neobičnijih vremenskih uslova ili budemo svjedoci nepoštovanja osnovne kulture".