10-10-2020

Danas Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja međunarodni je praznik koji se na predlog Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) obilježava od 1992. godine. Cilj je podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja i mobilizacije napora za bolje mentalno zdravlje ljudi.


Ilustracija, Foto: Opseu.org

Tako se svakog 10. oktobra širom svijeta organizuju i realizuju programi i događaji koji imaju za cilj da se značaju mentalnog zdravlja pristupi na pravi način.

Među važnijim temama o kojima se govori su često depresija i anskioznost. Česta tema je i mentalno zdravlje na radnom mjestu.

U svijetu od depresije boluje preko 300 miliona ljudi, a više od 260 živi sa poremećajem anksioznosti.

Na ovaj dan važno je da se ukaže da se kroz udružene napore zajednice i razvijanje empatije, povjerenja, humanih i solidarnih odnosa među ljudima mogu stvoriti uslovi za srećnije odnosno (mentalno) zdravije društvo.