07-06-2023

Danas u TQ Plaza predavanje o nematerijalnom kulturnom naslijeđu

Organizacija žena Budve i JU „Muzeji i galerije“ Budve, organizuju interaktivno predavanje kustoskinje i etnološkinje Ljubice Miličić na temu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, koje će biti održano u srijedu, 7. juna sa početkom u 18h u prostoriji Organizacije žena u TQ Plazi, IV sprat.

Danas u TQ Plaza predavanje o nematerijalnom kulturnom naslijeđu | Radio Televizija Budva

foto: arhihva

Predavanje će pratiti video projekcija.

„Do sada je u Nacionalni registar Crne Gore upisano 19 elemenata i nijedan ne pripada kulturnom nasljeđu Paštrovića i Budve. Shodno tome, cilj predavanja je primjena bottom-up modela. Svrha predavanja je upoznavanje lokalne zajednice sa konceptom nematerijalnog kulturnog nasljeđa, UNESCO-vom Konvencijom o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa i procedurom podnošenja inicijative za zaštitu i upisivanje elemenata NKN-a u Nacionalni registar Crne Gore kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija)”, navela je u najavi predavanja Ljubica Miličić.


Ulaz je slobodan.