20-02-2024

Đeljošaj predlaže uvođenje radne nedjelje u trgovinama, pročitajte kako i kada

Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj predložio je da se uvede radna nedjelja u trgovinama, i to u periodu od 1. juna do 31. avgusta i od 1. decembra do 31. januara.

Đeljošaj predlaže uvođenje radne nedjelje u trgovinama, pročitajte kako i kada | Radio Televizija Budva

Đeljošaj je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnoj trgovini poslao Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje, nakon čega Nacrt zakona ide prema Vladi, a potom Skupštini na usvajanje. Izmjene i dopune Zakona preporučio je Socijalni savjet još 2022. godine, a preporuke su poslate tadašnjem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

Nacrtom zakona predviđeno je da se trgovina na veliko i trgovina na malo može obavljati nedjeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i 1. decembra do 31. januara u vremenu od sedam do 15 časova ili 15 do 23 časa, osim u šoping centrima u kojim se trgovina na malo može obavljati samo u vremenu od 10 do 18 časova.

Trgovci koji obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo mogu to raditi samo u jednom prodajnom objektu na teritoriji pojedine (jedne) jedinice lokalne samouprave.

Predloženo je da ​trgovci streba da obavijeste nadležni inspekcijski organ u kom će prodajnom objektu obavljati trgovinu, kao i u kom vremenu, najkasnije 15 dana prije početka obavljanja trgovine.

Trgovac može promijeniti prodajni objekat u slučaju nastupanja izuzetnih okolnosti, a koje direktno prouzrukuju nemogućnost obavljanja trgovine u objektu koji je bio prvobitno određen.

Trgovac je dužan da obavijesti nadležni inspekcijski organ o promjeni objekta bez odlaganja, a najkasnije tri dana nakon nastupanja okolnosti.

Trgovac je dužan da zaposlenom koji obavlja rad nedjeljom omogući da kao dan sedmičnog odmora koristi prvu narednu subotu.

Izvor: CDM