15-04-2018

DIK prigovor predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića kao preuranjen

Državna izborna komisijia odbacila je prigovor predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića kao preuranjen jer se morao prvo podnijeti opštinskim izbornim komisijama prema mjestima biračkih odbora, kazao je Mersudin Dautović.

DIK prigovor predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića kao preuranjen | Radio Televizija Budva

On je naveo da se prigovor odnosi na to da su birači glasali bez biometrijskih dokumenata, kao i na to da predsjednici odbora nijesu dozvoljavali predstavnicima tog kandidata da unesu prigovore u zapisnik.

"Prigovori moraju da se prvo podnose opštinskim izbornim komisijama, pa tek onda nama. Članovi biračkih odbora mogu da ne potpišu zapisnik, ali moraju da obrazlože zašto to rade i na šta se odnosi njihov prigovor. nepotpisivanje zapisnika nije smetnja za utvrđivanje rezultata glasanja na tom biračkom mjestu, osim ako s ene utvrdi da su primjedbe zbog kojih nije potpisan opravdan. Tada opštinske izborne komisije ili DIK razmatraju da li je povrijeđen zakon i da li je potrebno ponavljanje glasanja na tom mjestu", kazao je Dautović.