20-05-2024

EK: Reforme koje je predstavila Crna Gora biće predmet sporazuma sa EU

Svi elementi uključeni u Reformsku agendu, koju je Vlada Crne Gore dostavila Evropskoj komisiji, biće predmet sporazuma sa EU. To je Pobjedi saopšteno iz Evropske komisije na pitanje da li je Brisel tražio od crnogorskih vlasti da do kraja 2024. kao uslov za dobijanje sredstava iz Plana rasta, dođe i do izmjena Ustava.

Foto: European Commission

Skupština Crne Gore, tačnije kabinet predsjednika, tražio je od Vlade da u plan Reformske agende, kojim predviđa da dobije sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan, uvrsti i izmjene Ustava do decembra 2024. godine. To proizilazi iz plana Reformske agende, u koji je Pobjeda imala uvid. Vlada Crne Gore dostavila je Evropskoj komisiji plan Reformske agende, u kojem je navedeno da će do decembra 2024. godine biti izmijenjen Ustav „u skladu sa pravnom tekovinom EU“.

U reformama, koje planira Vlada, navodi se da je rok da se do decembra 2024. „izmijeni Ustav, u skladu sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima o nezavisnosti, odgovornosti, integritetu, nepristrasnosti i profesionalnosti sudstva i tužilaštva, uključujući adresiranje već postojećih preporuka Evropske komisije, mišljenja Venecijanske komisije i preporuka država Savjeta za borbu protiv korupcije (GRECO): konsultacije i izrada ustavnih amandmana“. Do istog datuma, navodi se, predviđeno je i usvajanje ustavnih amandmana dvotrećinskom većinom u Skupštini.

Iz Evropske komisije nijesu direktno odgovorili da li su oni tražili da se izvrše izmjene Ustava do određenog datuma. Umjesto toga, kazali su da se Instrument za reformu i rast za Zapadni Balkan, sa finansijskim okvirom od šest milijardi eura, dijeli na kredite i grantove.

"Ova finansijska pomoć je od ključnog značaja za ubrzanje regionalne ekonomske integracije sa jedinstvenim tržištem Unije, za ubrzanje socio-ekonomske konvergencije Zapadnog Balkana sa EU, kao i za ubrzanje EU integracija podsticanjem reformi", navela je portparolka EK Ana Pisonero u odgovorima dostavljenim Pobjedi.

Uplate sredstava su, prema njenim riječima, povezane sa sprovođenjem socio-ekonomskih reformi i reformi koje se odnose na osnove procesa proširenja.

"Svaka zemlja Balkana trenutno priprema svoje reformske agende u kojima se navodi lista prioritetnih reformi, fokusirajući se na suštinske reforme za konvergenciju i proces integracije. Svi elementi uključeni u Reformsku agendu Crne Gore biće predmet sporazuma sa EU", zaključila je Pisonero.



(Pobjeda)