23-04-2016

Emisija Dijalog - O Zakonu o sprječavanju korupcije

Emisija Dijalog - O Zakonu o sprječavanju korupcije | Radio Televizija Budva

Tema: Zakon o sprječavanju korupcije, primjena u praksi.
Gosti: Predstavnici političkih partija u Opštini Budva kao i predstavnik kancelarije za borbu protiv korupcije.
Urednica i voditeljka: Lidija Bojović.