24-05-2024

EU usvojila Zakon o vještačkoj inteligenciji

Savjet Evropske unije (EU) potvrdio je Akt o vještačkoj inteligenciji (AI), prvi takav zakon u svijetu koji može postaviti globalni standard za regulaciju AI.

EU usvojila Zakon o vještačkoj inteligenciji | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija/pixabay

Cilj novog zakona je podsticanje razvoja i prihvatanja bezbjednih i pouzdanih sistema vještačke inteligencije na jedinstvenom tržištu EU.

Istovremeno, cilj mu je da obezbjedi poštovanje osnovnih prava građana EU i podstakne ulaganja i inovacije na području vještačke inteligencije u Evropi.

Zakon o AI primjenjuje se samo na područja koja pokriva zakonodavstvo EU i predviđa izuzeća poput sistema koji se koriste isključivo u vojne i odbrambene, kao i u istraživačke svrhe, prenosi Capital.ba.

Zakon slijedi pristup „osnovan na riziku“, što znači da su pravila stroža što je veći rizik od nanošenja štete društvu.

„Ovaj zakon, prvi takve vrste u svijetu, prekretnica je za EU, a odnosi se na globalne tehnološke izazove koji stvaraju prilike za naša društva i privredu“, rekao je belgijski državni sekretar za digitalizaciju, Metju Mišel.

Novi zakon trebalo bi u narednih nekoliko dana da bude objavljen u Službenom listu EU, a stupa na snagu 20 dana nakon objavljivanja. Uredba će početi da se primjenjuje dvije godine nakon stupanja na snagu, uz neke izuzetke za određene odredbe zakona.

Novi zakon razlikuje četiri vrste vještačke inteligencije u skladu sa rizikom koje sa sobom nose. Sistemi vještačke inteligencije s vrlo ograničenim rizikom, poput videoigrica ili filtera za spam, moraće zadovoljavati samo blage propise transparentnosti, dok će visokorizični sistemi AI morati da ispunjavaju niz zahtjeva i obaveza kako bi bili odobreni na tržištu EU.

Građani će moći da podnose pritužbe na sisteme AI koji ugrožavaju njihova prava.