28-02-2024

Franeta uručio novčanu pomoć „Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“

Danas je JU "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju" posjetio predsjednik odbora direktora DOO "Akademije znanja Budva" Aleksandar Franeta kojom prilikom se sastao sa direktoricom Olgom Rovčanin i u ime Akademije znanja uručio novčanu pomoć.


Foto: Privatna arhiva

Franeta je naveo da će Akademija znanja Budva uvijek u skladu sa svojim mogućnostima pomagati i ubuduće ovu i ustanove ovog tipa.

Direktorica Dnevnog centra istakla je da je izuzetno zahvalna na donaciji rekavši da je svaka pomoć značajna i da se svim doniranim sredstvima korisnicima i zaposlenima poboljšavaju uslovi i boravak u ovoj ustanovi.

Novčana sredstva biće iskoristicena ili za didakticki materijal ili za stručno usavršavanje zaposlenih.