10-06-2024

Gradiće se centri za prihvat stranaca na Božaju i u Spužu

U Ministarstvu unutrašnjih poslova u toku su pripreme za izgradnju novog objekta centra za prihvat stranaca na Božaju, kao i nadogradnju Centra u Spužu, čime će se višestruko poboljšati i povećati smještajni kapaciteti, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Gradiće se centri za prihvat stranaca na Božaju i u Spužu | Radio Televizija Budva

(Foto: MUP)

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija posjetili su Centar za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju.

Ministar Šaranović je istakao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao krovna institucija u čijoj su nadležnosti migracije, obezbijedilo visoke standarde zaštite ovih lica i da svakog dana radi na njihovom unapređenju.

"Otvaranjem Odsjeka Božaj koji raspolaže sa 60 mjesta, Crna Gora je omogućila strancima koji traže međunarodnu zaštitu adekvatan smještaj u cilju njihovog zbrinjavanja. Ovaj Odsjek svojim postignućima parira mnogim drugim regionalnim prihvatnim centrima", poručio je Šaranović.

On je dodao da su u Ministarstvu unutrašnjih poslova u toku pripremne radnje za izgradnju novog objekta Centra za prihvat stranaca na Božaju, kao i nadogradnju Centra u Spužu, čime će se višestruko poboljšati i povećati smještajni kapaciteti.

On je kazao da je od stavljanja u funkciju 2020. godine u objektu boravilo 5.961 stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i podsjetio da Direkcija za prihvat raspolaže i sa Odsjekom u Spužu čiji je kapacitet 104 mjesta.

"Poseban akcenat stavljen je na potrebe ranjivih grupa, prevashodno djece i žena. Crna Gora nastaviće da bude posvećena ostvarenju strateških ciljeva i u saradnji sa partnerima doprinositi integrisanom upravljanju migracijama, kako na regionalnom i evropskom, tako i na globalnom nivou", saopštio je Šaranović.

Uz predsjednika i članove Odbora za ljudska prava, Centar za prihvat stranaca na Božaju posjetili su i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, šef misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM), predstavnici Ministarstva zdravlja, Crvenog Krsta, UNHCR-a, NVO Građanska alijansa i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.