03-12-2023

Grupa građana BU2: Ovaj dan treba da bude podsjetnik na važnost uklanjanja prepreka u društvu

Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3. Cilj mu je da promoviše prava i dobrobit osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja i da poveća svijest o položaju osoba sa invaliditetom u svim aspektima političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života, navodi u saopštenju NVO "Grupa građana BU2"


Ilustracija, Foto: Pixabay

Saopštenje prenosimo integralno:

3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Inkluzija osoba sa invaliditetom je osnovni uslov za poštovanje ljudskih prava, održivog razvoja i mira i sigurnosti.

Posvećenost ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom nije samo stvar pravde; to je ulaganje u zajedničku budućnost.

Čak i pod normalnim okolnostima, osobe sa invaliditetom imaju manju verovatnoću da će pristupiti zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju i učestvovanju u zajednici.

Integrisani pristup za koji se zalaže naša organizacija je jedini način da se osigura da osobe sa invaliditetom neće biti zapostavljene.

Strategija Ujedinjenih Nacija za invalidsko osiguranje daje osnovu za održivi i transformativni napredak u inkluziji osoba sa invaliditetom kroz sve stubove rada Ujedinjenih nacija. Na taj način sistem Ujedinjenih nacija ponovo potvrđuje da je potpuno ostvarivanje ljudskih prava svih osoba sa invaliditetom neotuđivi, integralni i nedeljivi deo svih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Prema Svetskom izveštaju SZO o invaliditetu, 15% svjetske populacije ili više od milijarde ljudi živi sa invaliditetom. Od ovog broja, procenjuje se da 450 miliona živi sa mentalnim ili neurološkim stanjem – a dve trećine ovih ljudi neće potražiti stručnu medicinsku pomoć, uglavnom zbog stigme, diskriminacije i zanemarivanja.

Procenjuje se da još 69 miliona pojedinaca svake godine u svetu pretrpi traumatične povrede mozga, dok je kod jednog od 160 dece primećen.

Ovo su samo neki primjeri miliona ljudi koji trenutno žive sa invaliditetom, a koji su nedovoljno vidljivi u društvu. Ovaj dan treba da bude podsetnik na važnost uklanjanja prepreka za sve ljude koji žive sa invaliditetom, i vidljivih i nevidljivih - zaključuje se u saopštenju NVO "Grupa građana BU2"