16-07-2015

Izložba slika Ivice Aranđusa

U budvanskoj Modernoj galeriji u četvrtak 16. jula 2015. godine u 21 sat biće otvorena izložba akademskog slikara Ivice Aranđusa.

Izložba slika Ivice Aranđusa | Radio Televizija Budva

Umjetnik će se predstaviti sa 30 radova, rađenih tehnikom ulje na platnu. Izložba će se moći pogledati do 06. avgusta 2015. godine.

BIOGRAFIJA
Ivica Aranđus je rođen 1964. godine u Kotoru;
1979.godine završava srednju školu smjer Elektronika;
1986.godine seli se za Njemačku;
1992.godine završava Akademiju likovnih umjetnosti u Dizeldorfu u klasi profesora Michaela Buthea;
Izlagao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

...“Ali, očigledno da se u Aranđusovom slučaju radi o još jednom dualizmu – dualizmu angažovane reakcije umetnika povodom ponekih aktuelnih zbivanja na jednoj, te spontano estetsko nastojanje na drugoj strani, što, naravno, u pojedinim slikama, ne isključuje mogućnosti povezivanja, dopunjavanja i preplitanja oba stvaralačka prilaza. Angažovanost, naravno, ne pretpostavlja imitaciju događaja u ilustrativnom smislu (tu funkciju, pre više od sto i pedeset godina, preuzela je fotografija, a u današnje vreme, taj posao obavljaju televizija i elektronski mediji) već se ona ispoljava u njihovom subjektivnom raščlanjavanju i to, sa namerom opredeliti njihove uzroke i moguće posledice kao i njihov uticaj na shvatanje etičkih i psiholoških normativa te parametara ponašanja određenog vremena i prostora.“... tekst iz kataloga, Brane Ković