28-02-2023

Izvoz porastao 35%, uvoz veći 46%

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u januaru, prema preliminarnim podacima Monstata, iznosila je 299,9 miliona eura, što je 42,9 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Izvoz porastao 35%, uvoz veći 46% | Radio Televizija Budva

Foto: Pixabay

Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba vrijedna 87 miliona eura, što je 35,2 odsto više u odnosu na uporedni period. Uvoz je bio već 46,3 odsto i iznosio je 212,9 miliona eura.

“Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 40,9 odsto i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 44,2 odsto”, navodi se u saopštenju.

U strukturi izvoza najviše su zastupljena mineralna goriva i maziva, u iznosu od 65,8 miliona eura, koje čine električna energija 63,7 miliona eura i ostalo.


Foto: Podaci MONSTAT-a


U strukturi uvoza najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji u iznosu od 48,4 miliona eura koje čine drumska vozila – 15,1 milion eura i ostalo.

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su Slovenija sa 23,3 miliona eura, Srbija 21,2 miliona eura i Bosna i Hercegovina 15 miliona eura.

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su Srbija sa 32,1 milion eura, Kina 24,7 miliona eura i Njemačka 20,6 miliona eura.

Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama Centralnoevropskog sporazuma o zoni slobodne razmjene (CEFTA) i sa Evropskom unijom (EU).