02-02-2021

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi u vezi sa predlogom Plana zaštite i spašavanja opštine Budva od požara

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Opštine Budva objavljuje Javni poziv svim građanima opštine Budva, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, predstavnicima političkih partija i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa predlogom Plana zaštite i spašavanja opštine Budva od požara.


Foto: Arhiva, Portal RTV Budva

Kako su naveli, Javna rasprava o nacrtu Plana zaštite i spašavanja opštine Budva od požara trajaće 15 dana, od danas, 02. do 16. februara tekuće godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije na predlog Plana zaštite i spašavanja opštine Budva od požara, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, mogu izraziti na način opisan Programom javne rasprave za predlog Plana zaštite i spašavanja opštine Budva od požara, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće sačinjen do 20. februara 2021. godine i objavljen u skladu sa Programom javne rasprave.

Program Javne rasprave za predlog Plana zaštite i spašavanja opštine Budva od požara u periodu od 02.02. do 16.02.2021. godine

1. Program javne rasprave za nacrt Plana zaštite i spašavanja opštine Budva od požara dostupan je u periodu od 02.02. do 16.02.2020. godine na:

- internet adresi Opštine Budva www.budva.me , u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici;
- na oglasnoj tabli Građanskog biroa Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, i
- u oglasnim terminima na RTV Budva, kao i na web portalu ovog medija.

2. Predlog Plana zaštite i spašavanja opštine Budva od požara biće dostupan svim zainteresovanim strankama u periodu od 02.02. do 16.02.2021. godine:

- u kancelariji broj 70 Opštine Budva, Trg sunca br. 3, Budva, u terminima od 09.00 h do 12.00 h.
- na internet adresi Opštine Budva www.budva.me , u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici, i
- na oglasnoj tabli Građanskog biroa Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, Budva.

3. Program održavanja javne rasprave predviđa javno učestvovanje
zainteresovanih subjekata u prostorijama Opštine Budva, imajući u vidu naredbe i preporuke Ministarstva zdravlja Crne Gore u vezi sprječavanja širenja koronavirusa, javno učestvovanje nije moguće organizovati do daljnjeg, pa zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje predloge, primjedbe i sugestije na e-mail:
[email protected] ili [email protected]
.

4. Zainteresovani subjekti su: građani, predstavnici nevladinih organizacija predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština Budva, državni organi i službe, predstavnici političkih partija i ostali zainteresovani.

5. Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na Plan zaintersovane stranke mogu slati pisanim putem:
- na adresu: Opština Budva, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, Trg sunca br.3, Budva i
- preko Građanskog biroa Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva;
ili elektronskim putem na adresu: [email protected] ili [email protected] u periodu od 02. 02. do 16. 02. 2021. godine.

6. Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 20. 02. 2021. godine.

7. Izvještaj iz prethodne tačke biće objavljen na oglasnoj tabli Građanskog biroa Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, Budva, na internet adresi Opštine Budva www.budva.me , u dijelu „Novosti“ na prvoj strani, u oglasnim terminima na RTV Budva, kao i na web portalu ovog medija, rtvbudva.me.