02-02-2019

Kako da vratimo trotoare pješacima?

Svjedoci smo da su trotoari u našem gradu opterećeni nepropisno parkiranim vozilima koja ometaju bezbjedno kretanje pješaka. Građani Budve su zbog toga svakodnevno prinuđeni da hodaju kolovozom, i strahuju od vozača koji jurcaju ulicama.

Zakon o bezbjednosti u saobraćaju kaže da je "trotoar posebno uređena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka..."

Na fotografijama koje smo uslikali juče, jasno se vidi grubo kršenje tih saobraćajnih propisa.

Prema pomenutom Zakonu, vozač ne smije da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka.Nažalost, ovo pravilo se često potpuno ignoriše - automobili su u punoj širini u mnogim naseljima zauzeli trotoare, pa pješaci, uključujući i majke sa bebama u kolicima moraju da se kreću ulicom.

Mnogi vozači u nedostatku parking prostora, svoj auto ostave gdje god nađu pogodno mjesto. Činjenica je da nema parkinga dovoljno. Ali isto tako je činjenica da je trotoar namijenjen peješacima i da oni moraju da imaju dovoljno mjesta da se bezbjedno kreću pješačkom stazom, umesto da budu protjerani na ulicu.