24-06-2014

Kamp za djecu u Sutomoru

Kamp od 10 djece sa sjevera Crne Gore, zajedno sa svoja tri nastavnika engleskog jezika i volonterima Crvenog krsta i MAYYA-e, borave u Domu solidarnosti u Sutomoru, od juče 23. i ostaće do 27. juna.

Kamp za djecu u Sutomoru | Radio Televizija Budva

Cilj je da se djeca iz ruralnih sredina socijalizuju, upoznaju svoju zemlju, nauče engleski jezik i saznaju nešto više o kulturi Amerike i Crne Gore.

Kako bi se upoznali sa radom Crvenog krsta, predviđeno je da se u OOCK Bar, Budva i Kotor organizuju predavanja o sledećim temama:
-OOCK Budva - simulacija prve pomoći i rad sa mladima
-OOCK Kotor - antitrafiking i promocija humanih vrijednosti
-OOCK Bar - briga o starima i rad sa romskom populacijom.