17-09-2022

Kapitalni budžet manji za oko 2,5 miliona

Kapitalni budžet je u rebalansu ovogodišnjeg budžeta Crne Gore, koji je dostavljen u skupštinsku proceduru, smanjen za oko 2,5 miliona eura.


Ilustracija, Foto: Pixabay

„Izmjenama i dopunama Zakona o budžetu, budžet Uprave javnih radova je umanjen za oko sedam miliona, dok je budžet Uprave za saobraćaj uvećan za 4,5 miliona, pa ukupno umanjenje kapitalnog budžeta iznosi oko 2,5 miliona eura“, navodi se u dijelu dokumenta koji se odnosu na obrazloženje kapitalnog budžeta.

Kapitalni budžet sada je vrijedan 239,97 miliona eura.

Kako je objašnjeno, navedene korekcije realizovane su u komunikaciji sa relevantnim potrošačkim jedinicima nadležnim za sprovođenje kapitalnih projekata, a na osnovu dosadašnje dinamike radova i očekivane dinamike i realnih plaćanja do kraja tekuće fiskalne godine.

„U odnosu na tekući budžet, izvršena je takođe realokacija sredstava unutar kapitalnog budžeta u korist projekata u okviru kojih se intenziviraju i realizuju radovi, te se kod istih očekuju finalizacije situacija i plaćanja do kraja godine“, dodaje se u dokumentu.

Sa druge strane, za veliki broj projekata ne postoji odgovarajuća tehnička dokumentacija potrebna za raspisivanje tenderskih procedura, te nije realno za očekivati da će u ovoj godini nastati plaćanja u okviru istih, te su sredstva opredijeljena za navedene projekte realocirana kod projekta kod kojih se izvršavaju radovi.

„Imajući u vidu da je u prethodnom periodu došlo do značajnog rasta cijena koje utiču na promjene procijenjenih vrijednosti investicija, uprave koje sprovode kapitalni budžet mogu, u slučajevima utvrđenim posebnim propisima kojim se regulišu javne nabavke, obligacioni odnosi ili po drugom osnovu za zaključivanje ugovora, uvećati procijenjenu vrijednost projekta ne više od 20 odsto prvobitno uvrđene vrijednosti u skladu sa zakonom“, zaključuje se u dokumentu.

Vlada je u utorak usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta, kao i izmjene Odluke o zaduživanju Crne Gore.


(MINA Business)