23-06-2021

Komunalno sklonilo kontejner iz Feronove ulice

Problem u vezi kontejnera koji je blokirao pristup trotoaru u Feronovoj ulici u naselju Adok, čime je bila ugrožena bezbijednost pješaka konačno je riješen.

Komunalno sklonilo kontejner iz Feronove ulice | Radio Televizija Budva

Foto: privatna arhiva

Kontejner koji je bio prepreka pješacima dislociran je na zadovoljstvo mještana ovog naselja, jer je sada ulica preglednija i bezbjednija za djecu.

Na ovaj problem ukazao nam je ranije naš čitalac koji se pismenim putem obraćao u više navrata nadležnim opštinskim službama.

Nakon nekoliko objava o ovom problemu na našem portalu uslijedila je intervencija opštinskih organa koje ovom prilikom pohvaljujemo za ažurnost u rješavanju gradskih komunalnih problema.


J.M.