09-03-2017

Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke

Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke | Radio Televizija Budva

Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije "Transformacioni procesi u sportu - sportska dosignuća", koja će u Budvi biti održana od 30. marta do 2. aprila, pozicionira Crnu Goru i sve njene institucije visoko, ne samo na evropskoj, već i na svjetskoj mapi organizatora naučnih konferencija ovog profila. To je ocijenio profesor dr Kemal Idrizović, prodekan za nauku na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i predsjednik Organizacionog odbora Konferencije. Sa njim smo razgovarali o Konferenciji koja će se baviti aktuelnim temama iz svih oblasti sportske nauke i sportske medicine i biti povod za prezentacije najnovijih istraživanja i promociju mladih istraživača.

U Budvi će krajem mjeseca biti organizovana 14. konferencija CSA. Po čemu će se ova razlikovati od prethodnih? U čemu se ogleda njena inovativnost?

Tako je! Ova Konferencija će se u odnosu na prethodne razlikovati u tome, što će se u mnogim stvarima koje se tiču njene organizacije otići korak naprijed. Broj učesnika, pozivni predavači, kvalitet prihvaćenih radova, raznolikost i brojnost sredina iz kojih dolaze predavači su samo neki od njih.

Šta je glavni cilj konferencije i koje rezultate očekujete?

Glavni cilj Konferencije ostaje kao i do sada isti, a to je prezentacija najnovijih naučnih saznanja u prostoru kineziologije i njoj bliskih naučnih polja, kao i prevazilaženje jaza, koji u ovoj oblasti postoji između naučne djelatnosti i aplikativnosti naučnih saznanja do koji se tim putem dolazi.

Prema najavama, čini se da će konferencija u Budvi kvalitetom nadmašiti prethodne. Koliko učesnika, odnosno izlagača očekujete, iz kojih država i kontinenata dolaze?

Oko toga nema ni najmanje dileme. Već sa prošlogodišnjom Konferencijom, postavljeni su tako visoki standardi, da, i da se ostalo na istom nivou, sa aspekta kvaliteta ne bi bilo ničega što nije izuzetno. Međutim, i pored toga, otišlo se nivo više. Na Konferenciji će se naći 121 učesnik, odnosno 183 autora i koautora iz 23 države širom svijeta. Pored, prije svega, Crne Gore, biće prisutni naučnici iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Irana, Iraka, Kosova, Litvanije, Nigerije, Kine, Poljske, Katara, Rusije, Saudijske Arabije, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švajcarske, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. To znači da će po prvi put biti prisutni učesnici sa četiri različita kontinenta: Evrope, Azije, Afrike i Sjeverne Amerike.

Ko su ovogodišnji predavači po pozivu?

Ovogodišnji predavači po pozivu su eminentna imena iz cjelokupnog naučnog prostora koje pokrivaju sportske nauke, a to su: prof. dr Ali Reza Amani sa Shomal Univerziteta iz Irana, prof. dr Marko Stojanović sa Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Ines Varela-Silva sa Loughborough Univerziteta iz Engleske, prof. dr Mutlu Turkmen sa Bartin Univerziteta i prof. dr Robert C. Schneider sa Državnog Univerziteta iz Njujorka.

Zašto ste odabrali navedene teme radionica, odnosno predstavnike institucija koje stoje iza izlagača u najavljenim radionicama?

Ni u ovom dijelu nije se htjelo odstupiti od standarda na kojima se zasniva jedna kvalitetna Konferencija. To znači da se vodilo računa o aktuelnim temama i aktivnostima u kojima učestvuje Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, odnosno njeni članovi i zaposleni, pa će tako prof. dr Narcis Gusi iz Svjetske zdravstvene organizacije i Goran Šašić iz ULEB-a realizovati svoje radionice sa vrlo interesantnim temama.

Najavljen je dolazak oko 100 doktoranata i magistranata na konfernciju. Da li je ovo prvi put da studenti učestvuju u ovolikom broju kao delegati na konferenciji?

U ovolikom broju svakako prvi put, tako da smo i u tom dijelu postigli jedan od najznačajnijih ciljeva Konferencije, a to je učešće mladih naučnika i široki transfer najnovijih naučnih saznanja.

Kako Vi kao predsjednik Organizacionog odbora rangirate Konferenciju u okruženju, a kako šire?

Mislim da sam sa svim prethodnim što sam kazao na ovo pitanje već odgovorio, ali nije na odmet to i posebno istaći i kazati da se ovom i ovakvom Konferencijom Crna Gora i sve njenje institucije, koje učestvuju u organizaciji ovakvog jednog skupa visoko pozicioniraju, više ne samo na evropskoj, već sada i na svjetskoj mapi organizatora naučnih konferencija ovakvog profila.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore uvodi zdrave stilove života. Zašto je to važno?

Na ovo pitanje postoji veliki broj odgovora, odnosno faktora koji su uticali na našu odluku i podršku Univerziteta Crne Gore da to i realizujemo. Prije svega, razlozi su humanističkog tipa i odnose se na činjenicu da savremeni način života ne nudi mogućnost zdravog i kvalitetnog odrastanja, a kasnije i svakodnevnog života jednog odraslog čovjeka i žene. Kako je programirana fizička aktivnost jedini pravi način da se problem hipokinezije i svih posljedica koje ona nosi riješi, morali smo djelovati i to smo uradili uvođenjem zdravih stilova života u visokoškolsku nastavu. Takođe, uvođenjem ovog programa, istrajaćemo u namjeri da povećamo kvalitet realizacije nastave ovog predmeta u crnogorskim školama.