04-02-2021

Korona u budžetu 'pojela' 250 miliona

Državni budžet je lani prihodovao 1,64 milijarde eura, što je za 246 miliona manje nego u 2019. godini, navedeno je u podacima koje je juče objavilo Ministarstvo finansija.


Ilustracija, Foto: Pixabay/angelolucas

Državni izdaci prošle godine su iznosili 2,06 milijardi, dok su u 2019. bilo 2,03 milijarde. Tako je deficit budžeta povećan sa 143 miliona u 2019. na prošlogodišnji manjak od 419 miliona ili 9,8 odsto BDP-a. Pozajmice i krediti koje je država uzela u 2019. su iznosili 1,01 milijardu, a prošle godine 1,33 milijarde.

Najveći pad državnih prihoda bio je u naplati poreza na dodatu vrijednost. Od ove dažbine je u 2019. godini prihodovano 695 miliona, a lani 529 miliona ili 166 miliona manje.

Naplata akciza pala je sa 235 miliona u 2019. na prošlogodišnjih 205 miliona, a poreza da dohodak fizičkih lica sa 125 na 118 miliona eura. Naplata doprinosa na zarade smanjena je sa 546 miliona na 531 milion. Stvarna naplata poreza i doprinosa na zarade je mnogo manja, jer je od uvođenja mjera dio obaveza poslodavaca prebijan preko subvencija za zarade.

Prihodi od taksi smanjeni su sa 15 na 10 miliona, od naknada sa 28 na 27 miliona, a od ostalih prihoda sa 75 na 36 miliona.

Na rashodovnoj strani trošak za bruto zarade zaposlenih u državnim službama iznosio je 499 miliona eura i bio je za 27 miliona eura veći nego u 2019. godini. Transferi za socijalnu zaštitu, u koje se ubraja i isplata penzija i raznih vidova socijalne pomoći, iznosili su prošle godine 558 miliona eura što je za četiri miliona više nego godinu ranije.

Izdaci za stavku “transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru” iznosili su 281 milion eura, dok je u 2019. godini ovaj izdatak vrijedio 219 miliona eura. U ovoj stavci nalaze se i subvencije i pomoć zbog izbijanja epidemija korona virusa, kao i za sprovođenje protiv epidemioloških mjera. Na otplatu ranije uzetih dugova lani je potrošeno 665 miliona eura, dok je u 2019. ta cifra iznosila 507 miliona eura. Prema rebalansu budžeta iz juna prošle godine u 2020. godini je trebalo platiti 540 miliona za dugove koji dolaze na naplatu, ali je na kraju ta cifra bila za 125 miliona veća.

Država je lani najviše 121 milion eura “uštedila” jer mnogo kapitalne investicije nijesu išle planiranom dinamikom, kao što je dionica auto-puta Podgorica - Mateševo. Na kapitalne investicije u 2019. godini uloženo je 345 miliona eura, a prošle godine 224 miliona.


(Vijesti)