17-06-2021

Male prodavnice radiće nedjeljom tokom sezone

Socijalni partneri su postigli dogovor da se izmijeni Zakon o unutrašnjoj trgovini, kako bi se omogućio rad nedjeljom preduzetnicima i mikro preduzećima, tokom sezone, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Male prodavnice radiće nedjeljom tokom sezone | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva


„Imajući u vidu da 90,5 odsto crnogorske privrede čine mikro preduzeća, u toku pregovora postignut je dogovor da se pristupi izmjenama navedenog zakona. Ove izmjene bi podrazumijevale omogućavanje rada nedjeljom preduzetnicima i mikro preduzećima za potrebe ljetnje i zimske turističke sezone 2021/2022. godine, čime bi se zajedničkim snagama podstakla ekonomska aktivnost koja je značajno oslabljenja usljed krize izazvane pandemijom koronavirusa“, navodi se u saopštenju.

Vlada je danas razmotrila i usvojila Informaciju o socijalnom dijalogu u Crnoj Gori i memorandumu o socijalnom partnerstvu.

Ministarstvo je, kako je saopšteno, u posljednjih nekoliko mjeseci vodilo intenzivan socijalni dijalog sa socijalnim partnerima, odnosno Savezom sindikata, Unijom slobodnih sindikata i Unijom poslodavaca, kako bi zajednički došli do održivih rješenja na dobrobit cjelokupnog društva.

„Uvažavajući osjetljivost ekonomskog trenutka u kojem se nalazi crnogorska privreda, što se reflektuje na životni standard građana, socijalni partneri su iskazali spremnost da daju svoj doprinos oporavku privrede, ali i unapređenju prava radnika i poslodavaca. Stoga se pristupilo intenziviranju pregovora oko Opšteg kolektivnog ugovora i pronalaženju modaliteta da se omogući rad nedjeljom preduzetnicima i mikro preduzećima, koji su dominantno porodične firme, čiji je opstanak bio doveden u pitanje usljed posljedica pandemije“, rekli su iz Ministarstva.

Ključni motivi dijaloga su, kako je precizirano, unapređenje prava radnika, stvaranje uslova za dostojanstven rad i ublažavanje posljedica koronakrize na ekonomiju Crne Gore. Osim višegodišnjih problema sa kojima se kako zaposleni, tako i poslodavci u Crnoj Gori suočavaju, na cjelokupni poslovni ambijent dodatno su uticala i neka postojeća zakonska rješenja.

„Naime, donošenjem izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini u julu 2019. godine, zabranjen je rad trgovinama na veliko i malo nedjeljom i za državne i druge praznike. Navedena izmjena izazvala je oprečne reakcije u društvu i kod socijalnih partnera. S tim u vezi, pristupilo se intenzivnom socijalnom dijalogu kako bi se našlo najbolje rješenje, koje bi odgovorilo na potrebe zaposlenih i poslodavaca. Ovaj proces je rezultirao memorandumom o socijalnom partnerstvu, koji predviđa niz aktivnosti“, navodi se u saopštenju.

U dijelu unapređenja prava radnika kao rezultat intenzivnog socijalnog dijaloga usaglašen je Predlog Opšteg kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak zaključivanja, izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, međusobni odnosi potpisnika i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca.

„Memorandumom se predviđa i obaveza potpisivanja tog Opšteg kolektivnog ugovora. Najznačajnija unapređenja prava radnika predviđena Predlogom Opšteg kolektivnog ugovora su uvećanje naknade za rad nedjeljom od 100 odsto, uvećanje koeficijenata složenosti poslova za utvrđivanje zarade, uvođenje plaćanja dvokratnog rada, kao i nadoknada za pripravnost, i mnoga druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavce”, rekli su iz Ministarstva.

Pored toga, socijalni partneri su se saglasili da će uložiti napore i preduzeti aktivnosti da se steknu uslovi za otvaranje pregovora za Granski kolektivni ugovor za sektor trgovine, kao i da će pristupiti izradi podzakonskog akta kojim će se urediti kriterijumi i pravila za izdavanje dozvole za rad u dane državnih i drugih praznika.

Oni su se dogovorili i da se realizuju početne aktivnosti za izgradnju kuće socijalnog dijaloga i razmotri modalitet podrške radu socijalnih partnera.

„Uvažavajući načela tripartitnog socijalnog dijaloga, u cilju stvaranja uslova za oporavak crnogorske ekonomije nakon krize izazvane pandemijom, kao i obezbjeđivanja dostojanstvenih uslova rada, Vlada, Savez sindikata, Unija slobodnih sindikata i Unija poslodavaca, okončali su pregovore u cilju zaključivanja memoranduma o socijalnom partnerstvu“, kazali su iz Ministarstva.

O usaglašenom tekstu memoranduma i Opšteg kolektivnog ugovora socijalni partneri će se izjasniti na organima upravljanja nakon čega bi se stekli uslovi za potpisivanje oba dokumenta.