11-06-2018

Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima u hotelu "Budva"

U hotelu "Budva" se održava Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima sa pridruženim workshopovima i sekcijama, na kojoj će učestvovati dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, 2001 - Sir Richard Timothy Hunt.

Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima u hotelu

MECO je najreferentnija konferencije potekla sa crnogorskog tla, citirana u najačim svetskim naučnim bazama kao što su IEEE, SCOPUS, Web of Science (WoS), Google Scholar, ResearchGate itd. Posjeduje i SJR imakt faktor.

Selektovani radovi sa MECO konferencije se štampaju u specijalnom broju časopisa jednog od najrenomeranijih svetskih izdavača, Elsevier, časopis „Microprocessors and Microsystems“.

MECO radovi su citirani preko 4000 puta prema Google Scholaru, a ima veoma visok rejting academik.microsoft. Ove godine bilježi rekord, 143 selektovana naučna rada iz preko 40 zemalja širom svijeta.

"Ove godine, po drugi put u istoriji konferencije, imamo čast da na njoj učestvuje jedan Nobelovac - Sir Richard Timothy Hunt, FRS FMedSci FRSE, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, 2001", navode iz organizacije.

U organizaciji MECO konferencije, pored ostalih, učestvuju, Univerzitet Crne Gore, Tehnički Univerzitet u Eindhovenu, Ryazanski radioelektronski univerzitet, Tehnički Univerzitet u Pragu, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Zagrebu, IEEE, krovna organizacija elektrotehničkih i računarsko-informacionih nauka u svijetu, EUROMICRO, Evropska asocijacija za mikroelektroniku, MANT, Crnogorska Asocijacija za Nove tehnologije, MECOnet, Ministarstvo nauke Crne Gore, kompanije Čikom i Plantaže.

MECO konferencijom i ECYPS Workshopom predsjedavaju Prof. Radovan Stojanović sa Elektrothničkog fakulteta, UCG i Prof. dr Lech Jozwiak sa Tehničkog Univerziteta u Eindhovenu, Holandija.