02-12-2023

Međunarodni dan ukidanja ropstva

Na današnji dan 2. decembra 1949 godine, u Generalnoj skupštini Organizacije ujedinjenih nacija(UN), usvojena je Konvencija za suzbijanje trgovine ljudima i od tada se ovaj dan u svijetu obiliežava kao Međunarodni dan ukidanja ropstva.

Međunarodni dan ukidanja ropstva | Radio Televizija Budva

Foto: Pexel

Pored navedenog, moderno ropstvo je i dalje opšte prisutno, što nam i statistika jasno pokazuje kao i najnoviji slučajevi eksploatacije.

Novonastala situacija sa epidemijom Kovida 19, i ekonomskom krizom donosi povećan broj vrbovanja, prije svega jer je tržište postalo zahtjevnije. Kriminalne organizacije i pojedinci žrtve pronalaze posredstvom lažnih oglasa za posao, izradom eksplicitnog materijala koji kasnije koriste za ucjene i prinudu. Kada su u pitanju mladi i maloljetna lica, društvene mreže, brojne aplikacije i igrice, postaju idealno mjesto za takozvani sajber lov na potencijalnu žrtvu. Najpodložniji u svemu tome upravo su djeca, koja kako zbog virtuelne pismenosti, online nastave tako i zbog velikog broja sati kod kuće a bez nadzora roditelja, provode na internetu.

Veliki deo aktivnosti destruktivne društvene anomalije kao što je trgovina ljudima, odvija se u sajber prostoru, gdje je lako ostvariti nevidljivost, zločin bez otisaka i mogućnosti vizuelizacije i prepoznavanja kriminalnih pojedinaca. Načini vrbovanja žrtve dijele se u više faza od emotivnog pristupa, psihološkog uticaja pa sve do ucjene, nasilja i prinude.

Imamo evidentan porast radne eksploatacije, ali kao i u proteklim godinama seksualna eksploatacija ima i dalje svoj intenzitet koji ne jenjava.

Uvijek apelujemo na oprez, roditeljima da imaju uvid u aktivnosti i virtuelni život svoje djece, temeljnu provjeru oglasa za posao i posredničkih agencija, ali isto tako apelujemo i na iznenadne nove ljude u životima Vas i Vaše djece, slučajne poznanike i prolaznike.

Oprez je preko potreban u cilju bezbjednosti, pored toga ključnu ulogu ima dobra informisanost, prepoznavanje potencijalne žrtve eksploatacije bilo koje vrste i prijavljivanje.

Jedna reč više, jedna žrtva manje!!!