27-05-2024

MUP: Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima

Predstavnici 13 državnih institucija i nevladinih organizacija potpisali su u Podgorici Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

MUP: Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima | Radio Televizija Budva

Foto: Djordje Cmiljanić/Vlada CG

Revidiranje i izradu tog dokumenta koordinirao je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), a podržan je u okviru projekta „Podrška Evropske unije jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu” (EU4FAST WB).

Kako su kazali iz MUP-a, cilj sporazuma je unapređenje saradnje na prevenciji, edukaciji, otkrivanju učinilaca, krivičnom gonjenju izvršilaca.

"Kao i identifikaciji, zaštiti, integraciji, reintegraciji i rehabilitaciji potencijalnih žrtava trgovine ljudima, naročito žena i djece, uz puno poštovanje njihovih ljudskih prava”, dodaje se u saopštenju MUP-a.

Sporazum su potpisali ministri unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, zdravlja Vojislav Šimun,
rada i socijalnog staranja Naida Nišić, vođa komponente projekta EU4FAST WB Martin Hibš, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, vršilac dužnosti (V.D.) predsjednica Vrhovnog suda Vesna Vučković.

Iz MUP-a su kazali da su sporazum potpisali i predstavnici Javne uszanove (JU) Centar „Ljubović”, JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje, Crveni krst Crne Gore, kao i nevladine organizacije (NVO) Crnogorski ženski lobi, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić, Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore.

Šaranović je poručio da je MUP posvećen ispunjenju preostalih privremenih mjerila u pregovaračkom poglavlju 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbjednost, a u okviru kojeg je borba protiv trgovine ljudima jedan od apsolutnih prioriteta države.

„Očekujem i vjerujem da ćemo svi zajedno s ovog skupa izaći osnaženi za napore koje nas očekuju i da ćemo ojačanom saradnjom državnih institucija i organizacija civilnog društva doprinijeti još uspješnijoj borbi protiv trgovine ljudima“, poručio je Šaranović.

Jakšić Stojanović je ocijenila da je jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija prevencija u kontekstu zaštite djece koja su u lancu trgovine ljudima izložena svim, pa i najtežim oblicima eksploatacije.

Prema njenim riječima, osim prevencije, integracija žrtava u redovan obrazovni sistem je jedan od zadataka ovog Ministarstva, o čemu će posebno voditi računa.

"Kroz podršku resornog Ministarstva, uprave škola, pedagoško-psiholoških službi i nastavnika, uticaćemo na što je moguće bezbolniji povratak žrtava u zdravo okruženje za njihovo odrastanje”, navela je Jakšić Stojanović.

Nišić je kazala da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja predano posvećeno implementaciji politika u pogledu poboljšanja, dostupnosti i kvaliteta socijalne i dječije zaštite.

“Poslije samo četiri mjeseca uspjeli smo da ojačamo kapacitete i odgovorimo na izazov koji smo zatekli”, rekla je Nišić.

Ona je istakla da je otvoreno i u funkciji specijalizovano državno sklonište za djecu žrtve trgovine ljudima, dodajući da je njegov kapacitet deset osoba, uz mogućnost odvojenog smještaja.

Šimun je kazao da Ministarstvo zdravlja obezbjeđuje neophodnu zdravstvenu zaštitu žrtvama trgovine ljudima u javnim zdravstvenim ustanovama, uvažavajući principe hitnosti i prioriteta.

Kako je dodao, zdravstvena zaštita potencijalnih žrtava trgovine ljudima obuhvata hitnu medicinsku pomoć, prevenciju i liječenje od zaraznih bolesti i slučajeve porođaja i materinstva.

Marković je istakao da sporazum o međusobnoj saradnji u borbi protiv trgovine ljudima predstavlja podstrek za unapređenje standarda reakcije svih državnih organa, u saradnji sa nevladinim sektorom i uz podršku međunarodnih partnera, kako bi suzbili pojavu krivičnih djela trgovine ljudima i pružili advekvatnu zaštitu i podršku svim žrtvama ovih krivičnih djela.

“Državno tužilaštvo će u okvirima svoje nadležnosti unaprijediti procedure postupanja u dokazivanju krivičnog djela trgovine ljudima, sa posebnim naglaskom na zaštitu i podršku žrtvama, uz zajedničko i koordinirano djelovanje sa svim državnim institucijama i NVO”, kazao je Marković.

Vučković je rekla da Sporazum predstavlja uspješan primjer dugotrajne saradnje vladinog sektora, pravosuđa i NVO.

“Imajući u vidu uspješnost na operativnom nivou, koja je postignuta zahvaljujući širokom konsenzusu na najvišem nivou državnih organa na ovu temu, nalazim da je cjelishodno razmotriti zaključivanje Sporazuma i u drugim oblastima, konkretno seksualnog nasilja nad djecom”, zaključila je Vučković.

(Mina)