12-04-2024

Najčešće nedoumice u pravopisu: Da li i vi griješite kada pišete ove riječi?

Na skoro svakom internet forumu postoji tema jezičkih nedoumica i grešaka, gdje se u detalje raspravlja o najtananijim i najsitnijim gramatičkim i pravopisnim začkoljicama, u koje ponekad nijesu sigurni ni oni kojima je jezik profesija.

Najčešće nedoumice u pravopisu: Da li i vi griješite kada pišete ove riječi? | Radio Televizija Budva

Foto: Pexels

Ovo je lista 10 najčešćih katastrofalnih grešaka, zbog kojih nastavnici daju jedinice, bez objašnjenja:

„Neznam, neželim, nemogu“ su katastrofalne nepravilnosti. Pravilno je „ne znam“, „ne želim“, „ne mogu“. Izuzetak su riječi „neću“ i „nemoj“ koje se pišu sastavljeno.

Negacija uz pridjeve se piše sastavljeno

„Ne srećan“, „ne umoran“, „ne zadovoljan“ su nepravilni oblici. Pravilno je „nesrećan“, „neumoran“, „nezadovoljan“.

Prezent glagola „biti“


Pravilno je „ja bih, ti bi, on/ona bi, mi bismo, vi biste, oni bi“. Sve ostalo je nepravilno.

Kada se „li“ odvaja

Piše se „da li“, „je li“.

Jednina riječi čitaoci, branioci, primaoci…

Čitalac, branilac, primalac, a nikako čitaoc i slično.

Hvaliti i faliti

Kada vam nešto nedostaje, onda vam fali, a kada je neko nešto dobro uradio, onda se on hvali.

Hoćemo ili nećete?

Uvijek i isključivo – piše se zajedno.

Slovo J, da ili ne?

Slovo J je suvišno u prošlom vremenu (učio, radio, bio), ali je neophodno u prisvojnim zamjenicama – moje, tvoje.

Glasovne promjene

Pravilno je reći potpredsjednik, a nepravilno je napisati podpaliti, svecki, srbski…

Superlativ je uvijek jedna riječ

Najbolji, najjači, najslabiji, a ne naj bolji, naj jači, naj slabiji…