17-05-2021

Najviše zahtjeva za odlaganje otplate kredita

Centralnoj banci se od početka godine žalilo 55 klijenata nezadovoljnih postupanjem banaka i pružalaca finansijskih usluga.

Najviše zahtjeva za odlaganje otplate kredita | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva portala

"Prigovori su se dominantno odnosili na zahtjeve za intervenciju CBCG u cilju aktiviranja prava na moratorijum na otplatu kredita i njegovo produženje", saopšteno je Pobjedi iz vrhovne monetarne institucije.

Od kada je krajem prošle godine istekao mandat bankarskom ombudsmanu Halilu Kalaču, njegove poslove zaštite prava klijenata preuzela je CBCG.

"Značajan dio aktivnosti bio je usmjeren na nadzor nad pravilnom primjenom mjera CBCG koje se odnose na tretman kredita koje su odobrile banke, kao i na primjenu drugih mjera za smanjenje negativnih uticaja pandemije na poslovanje banaka i održavanje stabilnosti finansijskogsistema kao cjeline", naveli su u CBCG.

Na pitanje šta je konkretno urađeno sa žalbama klijenta, u CBCG su odgovorili da su razmotrili osnovanost prigovora i informisali klijente o njihovim pravima.

"Ukoliko se utvrdi nepravilnost, CBCG izriče odgovarajuće mjere, nalažući otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Takođe, CBCG ukazuje klijentima na obavezu banaka i pružalaca finansijskih usluga da, polazeći od aktuelne situacije, a uvažavajući finansijsko stanje klijenta, sa dužnom pažnjom razmotri osnovanost svih dostavljenih zahtjeva u cilju pronalaženja za obje strane prihvatljivih modela otplate preostalog dugovanja", rekli su iz CBCG.