12-02-2024

Napuštena vozila na javnim parkinzima ugrožavaju i soabraćaj i okolinu

Tragom poziva gledalaca, ekipa Polisa snimila je priču o napuštenim automobilima u gradu. Riječ je o vozilima koja mjesecima stoje parkirana na javnim parkinzima.

Napuštena vozila na javnim parkinzima ugrožavaju i soabraćaj i okolinu | Radio Televizija Budva

Foto: PrtSc

Ovakva vozila ne da samo ugrožavaju saobraćaj svojim mirovanjem, već i svojim fizičkim stanjem ugrožavaju sigurnost okoline.

Poželjno bi bilo da se nekim novim zakonom reguliše efikasno rješavanje ove problematike. Trenutno prema nalogu Saobraćajne i Komunalne policije sa javnih parkinga se uklanjaju automobili koji spadaju u kategoriju nepropisno parkiranih odnsono zapuštenih vozila.

Za parkirana vozila zadužene su različite službe koje djeluju u rzaličitim segmentima. U Parking servisu kažu da su prije par godina imali dogovor sa Opštinom da uklanjaju takve automobile, ali to je bilo u vrijeme kada je Pauk služba bila u njihovoj ingerenciji, što sada nije slučaj, uputili su nas na Komunalnu policiju koja zaista reaguje, ali tek kada neko od građana podnese prijavu da se na javnoj površini nalazi napušten automobil, često čak i automobili novijeg datuma proizvodnje koji bi mogli imati znatnu tržišnu vrijednost bivaju napušteni ili duže vremena parkirani što budi veliku nedoumicu u definisnaju statusa vozila, a vozila koja su u lošem i totalno oštećenom stanju, mogla bi se lako odvesti na deponiju i pretvortiti u skeundarne sirovine, no ipak i pitanje postojanja deponija je posebna problematika.

Zakon o komunalnoj čistoći ne smatra kabastim otpadom napuštena vozila, već samo namještaj i aparate za domaćinstvo, za efikasan odvoz napuštenih vozila sa teritorije opštine Budva koja ima znatan broj nedostajujućih parking mjesta treba da se pobrinu opštinske vlasti, odnosno oni koji su nadležni za održavanje parkinga u gradu, a troškove uklanjanja vozila trebalo bi da snosi vlansik odnosno, korisnik vozila prema rješenju o registraciji, ukoliko se može doći do vlasnika i porijekla vozila, do konačnog usvajanja pravne regulative dugo parkirana vozila koja ometaju soabraćaj biće uklanjana samo po prijavi Komunalnoj policiji.