16-10-2015

Nepoznato koji su papiri potrebni za prijavu

Ministarstvo rada i socijalnog staranja još nije definisalo koja će konkretno dokumenta biti potrebna majkama s troje i više djece kako bi se od 1. januara 2016. prijavile za doživotnu naknadu.

Nepoznato koji su papiri potrebni za prijavu | Radio Televizija Budva

Ne zna se ni da li će žene koje već primaju penziju, a ispunjavaju uslove za ovu naknadu, moći da je zamijene.

„Ministarstvo rada i socijalnog staranja izvršiće dopunu Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite kojim će propisati potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava, do početka primjene Zakona”, saopšteno je Dnevnim novinama iz tog Ministarstva.

U tom Vladinom resoru nijesu odgovorili na pitanje da li će majke koje već primaju penziju, a ispunjavaju uslove za doživotnu naknadu, jer imaju troje i više djece i 15 i 25 godina radnog staža, moći da je zamijene.

Objasnili su da će se zahtjevi dostavljati centrima za socijalni rad.

“Zakon će se primjenjivati od 1.1.2016. godine, od kada će moći da se podnose zahtjevi za ostvarivanje. Kao i za sva druga prava iz socijalne i dječje zaštite, zahtjevi se podnose centru za socijalni rad u mjestu prebivališta koji je nadležan da odlučuje u prvostepenom postupku”, saopšteno je iz Ministarstva.

Prema izmijenjenom Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, zaposlene majke s troje i više djece, koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža, primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.

Žena koja rodi troje i više djece, a na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je najmanje 15 godina, imaće pravo, ukoliko to žell, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini od 40 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori. To pravo se ne može koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korišćenja penzije.