15-02-2021

Novi direktor Uprave policije biće predložen u četvrtak

U užoj trci za novog direktora Uprave policije priključio se i službenik podgoričke policije Zoran Braunović, saznaje Dan.

Novi direktor Uprave policije biće predložen u četvrtak | Radio Televizija Budva

fOTO: Arhiva

Usmeno i pisano testiranje kandidata obaviće se 16. februara, sa početkom u 7 sati, a dan kasnije biće poznata tri najbolja kandidata.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović će 18. februara Vladi predložiti novog direktora Uprave policije.

Gotovo je izvjesno da će Zoran Brđanin biti novi direktor Uprave policije, ali su u igri još Braunović i Dragan Klikovac.

Pored njih, biće testirani i kandidati Dragan Radonjić, Zoran Braunović, Dražen Vuković, Milan Delić, Dragan Arsović, Siniša Kovačević i Vojo Laković.

Zakon o Unutrašnjim poslovima u članu 9 propisuje da za direktora policije može biti imenovana osoba koja, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebni uslov da ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u policiji, sudu, Državnom tužilaštvu ili u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

“Predlog za imenovanje direktora Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore radi davanja mišljenja. Skupština, nakon rasprave, daje mišljenje o predloženom kandidatu”, propisano je pomenutim članom zakona.

Strukturirani intervju se sprovodi sa svakim kandidatom koji je ostvario više od 50 odsto bodova na testiranju u pisanoj formi. Kandidat pred svim članovima Komisije izlaže pisani rad, nakon čega mu se postavljaju pitanja.

“Na strukturiranom intervjuu ocjenjuju se kompetencije, liderstvo, usmjerenost narezultate, saradnja, komunikacija i inovativnost”, saopšteno je iz Uprave za kadrove.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.