04-03-2024

NVO Juventas: Vanredno školovanje za djecu sa problemima u ponašanju nije adekvatna vaspitna mjera i nije u najboljem interesu djece

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija treba da odustane od razmišljanja o uvođenju vanrednog školovanja za djecu sa problemima u ponašanju, jer to nije adekvatna vaspitna mjera i nije u najboljem interesu djece, smatraju u NVO Juventas, navodeći da je rješenje u preventivnim programima.

NVO Juventas: Vanredno školovanje za djecu sa problemima u ponašanju nije adekvatna vaspitna mjera i nije u najboljem interesu djece | Radio Televizija Budva

Foto: Pexels

„Ističemo da obje navedene mjere nijesu niti adekvatne, niti se bave najboljim interesom djeteta, što je svima koji radimo sa djecom osnovna obaveza pri kreiranju mjera i programa“, poručili su iz Juvenatasa.

Podsjetili su nadležne institucije koje pripadaju obrazovnom, bezbjedonosnom, zdravstvenom i sektoru socijalne i dječje zaštite da je krajnje vrijeme da se počnu baviti intenzivnijom multisektorskom saradnjom kako bi adekvatnije rješavali brojne probleme, a posebne one koji se tiču djece i mladih sa socijalno neprilagođenim ponašanjem.

„Svim stručnim radnicima/ama i profesionalcima/kama u sistemu, ali i van njega, je postalo jasno da mjera premještaja djeteta zbog lošeg vladanja u drugu školu znači samo jedno – prenošenje problema na drugu instituciju, a nikako pomaganja djetetu da riješi problem koji ima. Pohvaljujemo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija što je prepoznalo da ova mjera ne donosi željeni rezultat, ali nas istovremeno čini veoma zabrinutima ideja o vanrednom školovanju djeteta sa lošim vladanjem“, istakli su iz Juventasa.

Poručili su da sa institucijama dijele zabrinutost kada je u pitanju porast slučajeva vršnjačkog nasilja i drugih oblika nasilja u crnogorskim školama, ali su uvjereni da rješenje treba tražiti u preventivnim programima, a nikako represijom ili mjerom izolacije djeteta.

-
„Moramo tragati za uzrocima socijalno neprilagođenog ponašanja prije nego se ono pojavi, što znači da moramo temeljnije osmišljavati, a zatim zajednički implementirati preventivne programe. Brojni programi u ovim smislu već postoje, ali njihova upotreba nije na zadovoljavajućem nivou. Takođe, vrijednosni sistem koji koristimo pri obrazovanju djece i mladih mora imati jasnu poruku nultne tolerancije prema svim oblicima nasilja, a paralelno poštovanje svih oblika različitosti i razvoja empatije“, pojasnili su iz Juventasa.

U situacijama kada se nasilje u kojem su uključena djeca već desilo potrebno je, kako smatraju, pojačati rad i otkriti uzrok problema, a zatim ga sa drugim institucijama i roditeljima rješavati.

„Vjerujemo i da nam je svima cilj da naša djeca izrastu i zdravomisleće i srećne ljude, koji će se adekvatno nositi sa svim životnim izazovima, a da bismo to postigli, naša obaveza je da im damo adekvatnu podršku i saosjećanje za ono što im se dešava, a nikako poruku da je bolje da budu izolovana i da nijesu dovoljno vrijedna pohađanja nastave sa svojim drugarima“, poruka je iz Juventasa.

Vjeruju da će Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija još jednom promisliti o ideji uvođenja vanrednog školovanja za djecu sa problemima u ponašanju i uvidjeti da ne vodi rješenju problema, kao i da će intenzivniji rad psihološko-pedagoških službi, razvoj i kontinuirana upotreba preventivnih programa, kao i davanje podrške djetetu i porodici, ipak biti ispravniji put.

„To će ujedno pokazati zrelost i stručnost naših institucija, a kao organizacija civilnog društva koja se skoro 30 godina bavi djecom i mladima, ostajemo da im damo našu punu podršku na tom reformskom putu“, zaključili su iz Juventasa.