27-05-2023

Obavezna rezerva 271,4 miliona EUR

Obavezna rezerva banaka na kraju aprila je, prema podacima Centralne banke, iznosila 271,4 miliona EUR.

Obavezna rezerva 271,4 miliona EUR | Radio Televizija Budva

foto: ilustracija

Od ukupnog iznosa, na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 69,3 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 30,7 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, u martu je bilo 4,97 milijardi EUR. Od ukupnog nivoa depozita, na one po viđenju odnosi se 82,73 odsto, a na oročene 17,27 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 5,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 4,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 5,5 odsto.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve od januara 2018. godine čine oročeni i depoziti po viđenju, osim onih centralnih banaka.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od €STR (eurska kratkoročna kamatna stopa) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.
(kraj) nar/jlb