30-06-2022

Objavljen priručnik o suzbijanju govora mržnje

Akcija za ljudska prava bjavila je priručnik "Suzbijanje govora mržnje – evropski standardi i praksa".

Objavljen priručnik o suzbijanju govora mržnje | Radio Televizija Budva

Iz HRA su kazali da je cilj priručnika da pomogne da se govor mržnje prepozna i zaustavi kao destruktivna, diskriminatorna pojava, koju ne štiti sloboda izražavanja jer krši prava drugih i podstiče netrpeljivost među ljudima.

“Posebnost priručnika je u tome što sadrži kolekciju primjera pravnih odluka o govoru mržnje iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i država članica Savjeta Evrope, posebno iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine”, saopšteno je iz HRA.

Oni su naveli da su autori priručnika stručnjak međunarodnog renomea za pravo medija i ljudska prava, Peter Noorlander, pravnica i nezavisna istraživačica, Lejla Gačanica, i pravnica i izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc-Prelević.

Izradu priručnika omogućila je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) u okviru projekta „Zaštita građanskog prostora – Regionalni centar za razvoj civilnog društva", koji realizuje Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN).

Štampu priručnika omogućila je Ambasada Švajcarske Konfederacije u Beogradu. Priručnik je dostavljen sudijama sudova za prekršaje i redovnih sudova, kao i državnim tužiocima.