29-02-2020

Održana dvodnevna konferencija Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji

Da bi se ojačala društvena kohezija u regionu, neophodno je doprinos žena učiniti vidljivijim, ali i dodatno unapređivati umrežavanje kako bi se iskoristili svi potencijali, zaključeno je na dvodnevnom skupu Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji koji je upriličen u Budvi 27. i 28. februara.

Održana dvodnevna konferencija Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji | Radio Televizija Budva

Foto: Ministarstvo nauke

Konferencija je okupila više od stotinu učesnica iz regiona, s ciljem da se prepozna doprinos žena, ukaže na primjere dobre prakse, kao i da se definišu preporuke za unapređenje društvene kohezije, saopšteno je iz UNDP Montenegro.

Događaj je organizovao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u okviru regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, koji finansira Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira, a zajednički sprovode UNDP, UNICEF, UNESCO i nadležne institucije u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji

Rezimirajući zaključke dvodnevog dijaloga, Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori naglasila je da je za postizanje socijalne kohezije i rodne ravnopravnosti neophodno osigurati veću vidljivost za rezultate i uspješne priče žena koje mijenjaju region nabolje.

"Ključna prednost Dijaloga za budućnost je što kroz ovakve događaje generiše obilje ideja i inovativnih rješenja, koja će biti pretočena u konkretne akcije. Među brojnim mehanizmima koji za postizanje jednakosti važno je i rodno-senzitivno budžetiranje, jer prioriteti su tamo gdje su finansijska sredstva", kazala je Gašparikova.

Ministarka nauke u Vladi Crne Gore, Sanja Damjanović podsjetila je na Ciljeve održivog razvoja, jedinu globalnu agendu koja ima za cilj da transformiše svijet do 2030 godine.

"Da bismo uspjeli da transformišemo svijet, neophodno je da povežemo nauku, tehnologiju i inovacije. Koncept koji može da uveže sva tri elementa je Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIST). Ovaj institut ima potencijal da spriječi odliv mozgova u cijelom regionu i unaprijedi istraživanje u oblasti onkologije. Time bi se ubrzale inovacije, unaprijedila ekonomija, zdravlje ljudi i postigla opšta dobrobit,“ istakla je Damjanović. Ministarka je ujedno ukazala da je neophodno uključiti više žena u nauku i istraživanje i ojačati njihov doprinos kroz kreativnost i emocije koje one svesrdno unose u svakodnevni rad" , rekla je ministarka Damjanović.

U okviru radnih sesija i laboratorija rješenja, učesnice su predložile brojne konkretne akcije, od kojih izdvajamo par preporuka: obuka prosvjetnih radnika o rodnoj ravnopravnosti; kreiranje mreže saveznica koje su na pozicijama moći; preduzimanje mjera protiv rodno zasnovane diskriminacije pri zapošljavanju i na radnom mjestu; promocija priča uspješnih žena; medijski aktivizam i primjena rodnog aspekta u novinarstvu; osnaživanje i podrška aktivistkinjama u malim i ruralnim zajednicama, naveli su iz UNDP Montenegro.

Na zvaničnom otvaranju, Fiona Mekluni, rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori ukazala je da iskustva iz svijeta dokazuju da glas žena igra ključnu ulogu u izgradnji socijalne kohezije i mira, kao i da njihov doprinos omogućava dugoročne rezultate.

"Dijalog za budućnost podstiče da se regionalni izazovi sagledaju na nov način i ujedno pruža platformu da predstavnici različitih sektora, građani i donosioci odluka zajednički kreiraju rješenja za dobrobit svih građana i zemalja" , rekla je ona.

Na konferenciji je govorila i predsjednica skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak.

"Ovaj region djeluje i djelovaće uvijek kao sistem spojenih sudova. Zato je važno da razgovaramo, razmjenjujemo iskustva, učimo i podržavamo jedni druge i gradimo budućnost svojih zemalja, dok zajednički oblikujemo bolju budućnost cjelokupnog regiona. Ako ne razgovaramo nema dogovora, ako ne pitamo nema odgovora i ako ne idemo ka onome što nas spaja ostaćemo razdvojeni." , poručila je Drobnjak.


Dani dijaloga okupili su učesnice iz zemalja regiona, ukljućujući predstavnice civilnog društva, obrazovnog sektora, institucija, privatnog sektora, i akademske zajednice. Cilj događaja je bio da se pokrene diskusija o ulozi i doprinosu žena društvenoj koheziji.

Tri ključna aspekta kohezivnog društva su povezanost među ljudima, povjerenje u institucije i jednak pristup mogućnostima i pravima, te fokusirnaost na opšte dobro. Rodna ravnopravnost, u smislu jednakog pristupa, jedan je od osnovnih elemenata društvene kohezije. Stoga, program "Dijalog za budućnost" u velikoj mjeri stavlja akcenat na osnaživanje žena i jačanje njihove uloge i vidljivosti u svim društvenim procesima.
Dijalog za budućnost nudi platformu putem koje se ljudi iz svih društvenih sfera susreću, razgovaraju i kreiraju rješenja za bolju budućnost, zaključili su iz UNDP Montenegro.