06-10-2014

Oktobar - Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke

JZU Dom zdravlja Budva će povodom Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke organizovati 4 predavanja (svakog utorka) na temu: Prevencija karcinoma dojke, koja će održati dr Sanja Đedović, u prostoriji ove Javne ustanove na I spratu.

Oktobar - Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke | Radio Televizija Budva

• 07.10. za žene zaposlene u OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša”, “Drugoj osnovnoj školi”, OŠ “Mirko Srzentić” i SMŠ “Danilo Kiš”;
• 14.10. za žene zaposlene u JPU “Ljubica Jovanović – Maše”;
• 21.10. za žene zaposlene u Opštini Budva;
• 28.10. za žene zaposlene u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština Budva);

Poziv je otvoren i za sve zainteresovane građanke u opštini Budva.

Takođe, u okviru ovog programa JZU Dom zdravlja Budva svake srijede od 09.10.2014. godine do 29.10.2014. godine u Radiološkoj službi Doma zdravlja, žene koje pripadaju rizičnoj grupi, kao i sve žene starije od pedeset godina, će moći od 10 do 17 časova da obave mamografske preglede bez uputa izabranog ljekara.

Autor Flajera na predmetnu temu je dr Sanja Đedović.

Partner u realizaciji predmetnog programa je Opština Budva preko Sekretarijata za lokalnu samoupravu koji je na osnovu člana 3 Odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Budva za period 2013/2014. („Službeni list Crne Gore – opštinski propsi“, broj 10/13) zadužen za realizaciju Akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva u 2013 – 2014.godini.

Naime u okviru oblasti 2. Zdravlje u okviru ovog Akcionog plana predviđena je aktivnost 2.5. Mamografski pregledi sa edukativnom kampanjom; i 2.5.1. Obilježavanje medjunarodnog mjeseca borbe protiv raka, u okviru kojih će Opština Budva obezbijediti administrativno tehničku pomoć realizaciji ovog Programa JZU Dom zdravlja Budva, i to u smislu promocije Programa, komunikacije Programa prema ciljnoj grupi i dizajn, štampa i distribucija flajera u tiražu od 2.000 kom.