02-10-2018

Opština po osnovu reprograma duga državi vratila blizu pet miliona eura

Opština Budva je po osnovu reprograma duga državi do kraja septembra ove godine vratila skoro 5 miliona eura, od ukupno osam i po miliona duga, podaci su Sekreterijata za finansije.

Opština po osnovu reprograma duga državi vratila blizu pet miliona eura | Radio Televizija Budva

"Kada je napravljen reprogram sa državom odnosno Ministartsvom finansija, Opština je imala veliki dug doprinosa i poreza. Znači da su se u tom periodu isplaćivale neto zarade bez plaćenih poreza i doprinosa. Do sada je plaćeno manje od 5 miliona što znači da je ostalo nešto više od tri miliona duga prema državi", kazao je sekretar Sekreterijata za finasije Petar Odžić.

Reprogram se isplaćuje redovno, do svakog petog u mjesecu, a u jednom periodu plaćalo se unaprijed za jedan mjesec.

Obaveze su proistekle po osnovu neisplaćenih poreza i doprinosa zaposlenima u dužem vremenskom periodu, kada su im iplaćivani neto iznosi zarada.

"Po zakonu poslodavac je dužan da uplati bruto zaradu, tj. poreze i doprinose državi i neto iznos samom zaposlenom. To nije bio slučaj godinama. Opština je prolazila kroz težak period i jedva se nalazio način da se isplati neto zarada, a plate su tada kasnile i po nekoliko mjeseci", rekao je Odžić.

Obaveze prema državi na osnovu sklopljenog ugovora sa Ministartsvom finansija, izmiruju se redovno od 2015. godine.

"Država je bila primorana da ono što joj se duguje nekim mehanizmima naplati. Obzirom da se veliki broj lokalnih samouprava nalazi u teškoj finansijskoj situaciji i da nisu mogli nikako naplatiti sav taj dug, a da u isto vrijeme same opštine funkcionišu, sjetili su se da omoguće svim opštinama koje su dužne da uđu u reprogram poreza i doprinosa, obezbjede plaćanje u nekih 20 godina", istakao je Odžić.

Opština Budva je uzela nešto kraći rok otplate i sa još par opština je najredovniji platiša tog reprograma.

"Moram naglasiti da se od 2015. godine, otkako smo ušli u taj reprogram nijedna plata nije isplatila u neto iznosu već se automatski porezi plaćaju državi, a neto iznos samom zaposlenom". nagasio je Odžić.

Polovinom 2022. godine po reprogramu ističu obaveze opštine.