01-03-2024

Pavlović imenovana za izvršnu direktorku RTV Budva

Na 102. sjednici Savjeta Radio televizije Budva, jedna od tačaka Dnevnog reda bila je i razmatranje prispjelih prijava na konkurs za izbor direktora i izbor izvršnog direktora, konkurs za izbor izvršnog direktora objavljen je 5. februara 2024, a zaključen je 20. februara 2024.Foto: Privatna Arhiva

Na konkurs se prijavila kandidatkinja Iva Pavlović, priloživši dokumentaciju, koju je Savjet provjerio i utvrdio da je kandidatkinja Iva Pavlović u potpunosti priložila tražena dokumenta, a to je da je državljanin Crne Gore, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz o završenoj školskoj spremi i traženom radnom iskustvu kao i program razvoja i rada RTV Budva za mandatni period i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.Savjet je razmatrao porgram razvoja i rada RTV Budva koji je Pavlović priložila i zaključio da je jako dobar, te da će Pavlović uspjeti da ovu medijsku kuću vodi uspješnim putem i učini je još boljom.Nakon konstruktivnog razgovora sa kandidatkinjom Savjet je donio odluku o imenovanju Ive Pavlović za izvršnog direktora Lokalnog javnog emitera RTV Budva na period od četiri godine.

Iva Pavlović ima dugogodišnje iskustvo u medijima, u medijskom poslu je od 1994 godine. Radila je na RTCG i Pink M televiziji.

Završila je Akademiju lepih umetnosti u Beogradu, odsjek menadžment u umjetnosti.

Duži niz godina bila je član medijskog tima PZP i DF. Raniji politički angažman imala je tokom devedesetih u LSCG.

Rođena je 1973 godine.