29-02-2024

Pejović: Vlada ne razmišlja o privatizaciji Budvanske rivijere

Razmišljanja Vlade u ovom mandatu ne idu u pravcu privatizacije Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, saopštio je predsjednik Odbora direktora te kompanije, Mijomir Pejović.


Foto: HG Budvanska rivijera

On je u intervju za portal RTCG rekao da menadžment, naprotiv, dobija snažnu podršku od Vlade da Budvanska rivijera, shodno rezultatima koje ostvaruje, nastavi istim pravcem poslovanja.

Pejović je kazao i da su preliminarni prošlogodišnji poslovni rezultati bolji nego 2022, ali i od planiranih za prošlu godinu.

„S obzirom na to da je u toku eksterna revizija poslovanja i da nijesu okončana završna knjiženja, ne bismo izlazili sa preliminarnim rezultatima poslovanja, posebno što nam je zakonska obaveza da ih objavimo do kraja marta. Ono što preliminarno možemo da najavimo jeste da je poslovni rezultat znatno veći nego 2022. godine i veći od planiranog za prošlu godinu“, naveo je Pejović.

On je dodao da se, prema trenutno raspoloživim podacima i prvom presjeku ranog bukinga projekcije očekivanog fizičkog obima prometa za predstojeću turističku godinu, može očekivati razvoj turističke sezone sa brojkama koje će biti u okvirima pozitivnih pokazatelja.

Pejović je podsjetio i da se noćenja u januaru mogu vezati samo za novogodišnje aranžmane hotela Palas, čije ponovno otvaranje predstoji krajem marta, kada se otvara i hotel Aleksandar.

On je saopštio da se u ovom trenutku još sumiraju prvi presjeci prodaje turističkih agencija, zajedno sa individualnom/direktnom prodajom, uz osvrt na činjenicu da se nastavlja sa promo ponudama vezano za predstojeći proljećni/praznični i period pred i postsezone.

„U ovom trenutku evidentno povećanje interesovanja za direktnu kupovinu aranžmana, što potvrđuje konkurentnost naših hotela, prije svega dokazanim kvalitetom turističkog proizvoda. Sa druge strane uzimamo u obzir turističku tražnju koja već ima ustaljenu naviku bukiranja smještaja u ovom periodu, uz saznanje da su aktuelni popusti za rani buking povoljnost koja značajno utiče na ukupnu cijenu aranžmana“, rekao je Pejović.

On je podsjetio i na veliko interesovanje turističkih agencija i touroperatora za zakup kapaciteta kroz forme ugovora koje su prepoznate u turističkoj praksi Budvanske rivijere, što je takođe indikator za očekivanje dobrih rezultata od predstojeće turističke godine.

Pejović je saopštio da su u toku su pripreme za otvaranje hotela Palas i Aleksandar, koji bi trebalo da otvore ovogodišnju turističku sezonu već od druge polovine marta, što bi dolaskom organizovanih grupnih aranžmana značilo početak još jedne uspješne turističke godine.

„Iz Sektora prodaje u dijelu pripreme za aktuelnu turističku sezonu radilo se upravo na procjeni mogućnosti poboljšanja prodaje, omogućavanje što je moguće veće elastičnosti u pristupu direktnoj prodaji aranžmana, kao i ugovaranja saradnje sa što je moguće većim brojem partnera Evrope i regiona. Usaglašavanje cjenovne politike i projektovanje fizičkih pokazatelja obima prometa, uz uvžavanje situacije na turističkom tržištuu i uzimanje u obzir svih socioekonomskih okolnosti, u najkraćem je opis priprema za tekuću godinu“, kazao je Pejović.

On je naveo da je Odbor direktora HG Budvanska rivijera u kontinuiranoj aktivnosti investicionih ulaganja.

„Izuzetno značajna odluka, čija realizacija se očekuje u ovoj godini, je ona kojom se odobrava izvođenje radova na adaptaciji TN Slovenska plaža – vila Limun, Magnolija, Kana i Mirta. Nakon dobijanja saglasnosti od Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte i završetka planiranih radova, standard tih vila će se podići sa tri na četiri zvjezdice“, najavio je Pejović.

On smatra da će se na taj način u bitnom unaprijediti kvalitet smještajnih kapaciteta u TN Slovenska plaža, ali i konkurentnost i ponuda kompanije na nacionalnom i međunarodnom turističkom tržištu.

„Kada je riječ o rekonstrukciji hotela Mogren, izrađena je analiza mogućih pravaca njegovog razvoja. Analiza je polazna osnova za iznalaženje, u bliskoj budućnosti, najboljeg modela za valorizaciju smještajnih kapaciteta hotela i unapređenje ponude kompanije“, rekao je Pejović.

On je dodao da ta analiza ima za osnovu da u konačnom, u značajnoj mjeri, unaprijedi kvalitet smještaja i ponudu kompanije, stvori difersifikovane turističke proizvode, poveća broj srednjih i visokoplatežnih gostiju sa ciljanih emitivnih tržišta i kreira cjelogodišnji raznovrsni i jedinstveni vanpansionski sadržaj.

Pejović je saopštio da je tokom 2022. godine Budvanska rivijera sprovela renoviranje 188 smještajnih jedinica u vilama Maslina i Ruzmarin, u cilju podizanja kategorije smještaja sa tri na četiri zvjezdice. Tokom prošle godine je planirano renoviranje preostale 344 smještajne jedinice.

„Kako nije počelo renoviranje dijela smještaja u okviru TN Slovenska plaža, korigovan je plan održavanja za ovu godinu tako da će Budvanska rivijera do početka ove turističke sezone završiti radove na redovnom održavanju, kao i unapređenju smještajnih kapaciteta kroz obnavljanje inventara, izvođenje radova i održavanje zelenih površina u sklopu HG, izradi projekata za proširenje restorana u hotelu Aleksandar, adaptaciji igraonice u njemu, sanaciji fasada, plafona i terasa objekata, kuhinja u HG, uz nabavku osnovnih sredstava i sitnog inventara, pojačavanje trafostanica u kompanije, kao i tekuće održavanje opreme u susret predstojećoj sezoni“, naveo je Pejović.

Kada je riječ o hotelu As u Perazića dolu, on je kazao da shodno dugogodišnjem neriješenom sudskom sporu, nije za očekivati interesovanje ozbiljnog investitora za taj objekat.

„Shodno zaključcima Vlade od kraja prošle godine i dopisu koji je Budvanska rivijera primila u januaru, zadužuje se Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera da, zbog kompleksnosti projekta, formira međuresorski tim, koji će pripremiti analizu stanja, mogućnosti i aktivnosti na valorizaciji te lokacije, kao i predlog odluka“, rekao je Pejović.

On je dodao da će radni tim sačinjavati predstavnici ministarstava turizma, finansija i prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Zaštitnika imovinsko pravnih interesa i Budvanske rivijere.

(Agencija Mina)