18-04-2024

Perovićeva osumnjičena da je sebi i drugima pribavila korist od 60.000 eura

Državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić poručio je da je direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović uhapšena jer se sumnjiči da je u periodu od januara do jula prošle godine, donosila privremene odluke kojima je utvrđivala pravo na naknadu predsjedniku i članovima Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, iako je donošenje takvih odluka u isključivoj nadležnosti Skupštine Crne Gore, koja bira članove Savjeta, pa je tako sebi i drugima pribavila imovinsku korist u ukupnom iznosu od preko 60.000 eura.

Perovićeva osumnjičena da je sebi i drugima pribavila korist od 60.000 eura | Radio Televizija Budva

Foto: RTCG

Radonjić je objasnio da je izviđaj pokrenut zbog postojanja osnova sumnje da je osumnjičena učinila produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

"Naime, iz dokaza, podataka i obavještenja prikupljenih u izviđaju proizilaze osnovi sumnje da je osumnjičena, kao službeno lice i javni funkcioner - direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, u periodu od avgusta 2020. do februara 2024.godine, prekoračila granice svog službenog ovlašćenja i tako sebi i drugima pribavila imovinsku korist, jer je, suprotno Zakonu o zaradama zaoslenih u javnom sektoru, donosila odluke kojima je uvećavala svoju zaradu po osnovu prekovrmenog rada, odnosno za varijabilni dio zarade i odluke kojima je sebi određivala naknadu za članstvo u određenim radnim grupama koje je sama obrazovala, iako je donošenje tih odluka isključivo u nadležnosti Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije kao tijela koje bira dirketora Agencije", navodi Radonjić.

odnosno jer je, u periodu od januara do jula prošle godine, donosila privremene odluke kojima je utvrđivala pravo na naknadu predsjedniku i članovima Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, iako je donošenje takvih odluka u isključivoj nadležnosti Skupštine Crne Gore, koja bira članove Savjeta Agencije, pa je tako sebi i drugima pribavila imovinsku korist u ukupnom iznosu od preko 60.000,00 €.

Dakle, predmet pokrenutog postupka nije eventualna zloupotreba službenog vozila od strane osumnjičene, o čemu je u Specijalnom državnom tužilaštvu formiran poseban krivični predmet, po krivičnoj prijavi Nevladine organizacije “Mreža za afirmaciju nevladinog sektora”, u kojem je takođe u toku izviđaj, već nepravilnosti konstatovane inspekcijskim nadzorom Budžetske inspekcije Ministarstva finansija, koja je službene isprave po završenom nadzoru dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

Svakako, u posljednjem pokrenutom postupku izviđaja protiv osumnjičene biće cijenjena i službena dokumentacija Agencije za sprječavanje korupcije, koju je policija privremeno oduzela prilikom pretresanja sjediša Agencije, ali i koju je Agencija dostavila po zahtjevima Specijalnog državnog tužilaštva, u cilju utvrđivanja osnova sumnje da li u sastav produženog krivičnog djela ulaze i druge protivpravne radnje osumnjičene, osim onih zbog kojih je postupak pokrenut.


(RTCG)