10-05-2019

Petrovac: „Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost“

Pogledajte šta je sjutra na programu u okviru Međunarodne multidisciplinarne naučne konferencije „Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost“, koja se održava u Petrovcu, u organizaciji Društva za kulturni razvoj „Bauo“.

Petrovac: „Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost“ | Radio Televizija Budva

Četvrti dan - subota (11. maj)

Posljednjeg dana konferencije izlaganja će imati doc. dr Vedrana Marković (Muzička akademija, Cetinje): Specifičnosti paštrovske muzičke tradicije – uloga i primjena u muzičkoj nastavi, prof. dr
Aleksandra Miletić (Učiteljski fakultet, Beograd): Nematerijalna kulturna baština Paštrovića – implementacija u muzičko obrazovanje mlađeg školskog uzrasta kroz integrativni metodički pristup, Katarina Popović (Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva): Muzička tradicija Paštrovića i Budve u izvedbi dječije klape „Primorkinje“ (ili Kako sam zaplovila u čarobni svijet muzičke tradicije), dr Ana M. Zečević

(Muzička škola „Josip Slavenski“, Beograd): Pesma i igra Paštrovića kao deo scenske umetnosti, Marina Dulović (Međunarodni festival klapa Perast): Međunarodni festival klapa Perast u ulozi promotera muzičkog nasljeđa Budve i Paštrovića, Mirjana Pajović (Ženska vokalna grupa „Harmonija“, Budva) i Julijana Kalajanović (Ženska vokalna grupa „Harmonija“, Budva): Budvanska Ženska vokalna grupa „Harmonija“ kao čuvarka i promoterka tradicionalnih paštrovskih pesama, Ninoslava Zlatković (Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva): Autorski projekat „Musica rustica: perpetuum“, mr Mileva Pejaković Vujošević (Matica crnogorska – Ogranak Kotor): Kultura darivanja: donacije koje obogaćuju institucije kulture i Ljubica Radović (JU Muzeji i galerije Budve): Interakcija lokalne zajednice i kustosa muzeja u ogledalu nove muzeologije, saopšteno je iz Društva za kulturni razvoj "Bauo".

Glavni ciljevi konferencije jesu: da se pruži direktan doprinos istraživanju, afirmaciji, vrednovanju, prezentaciji, revitalizaciji i održivosti nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, kako među stručnom javnošću, tako i među širom populacijom, a naročito mještanima, u namjeri stvaranja primjera pozitivne prakse kako se može izučavati, turistički valorizovati, njegovati, podsticati i održivo pristupati nematerijalnoj zaostavštini jedne zajednice, a što je sve u skladu sa brojnim ranijim aktivnostima Društva za kulturni razvoj „Bauo“.

Na konferenciji će uzeti učešće oko 40 eksperata iz zemlje i inostranstva u domenu nematerijalne kulturne baštine, a sama konferencija dio je kompleksnog projekta „Nematerijalna kulturna baština Paštrovića (muzička i plesna tradicija): digitalizacija,
prezentacija, valorizacija, održivost“, koji je finansijski podržan od Ministarstva kulture Crne Gore na prošlogodišnjem Javnom konkursu za finansiranje projekata/programa nevladinih
organizacija u oblasti kulture „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“. Projekat su, pored Ministarstva kulture Crne Gore, podržali i HG Budvanska rivijera, Komunalno d. o. o. Budva i Vodovod i kanalizacija d. o. o. Budva, a podršku su prižili i JU Muzeji i galerije Budve, JU Centar za kulturu Kolašin, JU Muzeji i galerije Nikšić i JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva.


Konferenciju organizuje Društvo za kulturni razvoj „Bauo“, u saradnji sa Centrom za istraživanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP iz Kolašina.