09-07-2024

Podnošenje prijava za drugi upisni rok na FCJK naredna dva dana

Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) raspisao je konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija u drugom upisnom roku, a prijave se mogu podnositi sjutra i u četvrtak.


Foto: FCJK

Iz FCJK su kazali da u drugom upisnom roku mogu biti upisana 24 studenta koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Prijave na konkurs mogu se podnijeti u prostorijama FCJK sjutra i u četvrtak, od deset do 12 sati, a elektronske prijave su moguće sjutra do 16 sati na platformi upisi.edu.me.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta u subotu, a upis kandidata biće obavljen 16. jula.

Iz FCJK su kazali da pravo prijave na konkurs imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Navodi se da, uz prijavu za upis, kandidati treba da podnesu originalna svjedočanstva o završena četiri razreda srednjeg obrazovanja, originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom/stručnom ispitu, ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i ovjerenu kopiju diplome „Luča“ ili njoj ekvivalentne diplome, ako je posjeduje.

„Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskog – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti i iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno“, navodi se u konkursu.

Dodaje se da će polaganje testova iz ta dva predmeta biti održano u petak u 12 sati.

(Mina)