28-05-2020

Prosječna brzina prenosa podataka na zadovoljavajućem nivou

Rezultati mjerenja kvaliteta prenosa podataka u mobilnim mrežama, koje je objavila Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), pokazuju da je prosječna brzina prenosa podataka na zadovoljavajućem nivou u svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori.


Ilustracija (Foto: Freepik)

Iz EKIP-a je saopšteno da se najveće prosječne brzine prenosa podataka ostvaruju u mobilnoj mreži Crnogorskog Telekoma, zatim Telenora, a najmanje u mobilnoj mreži M:tel-a.

EKIP je krajem prošle i početkom ove godine obavila mjerenja parametara kvaliteta usluge u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u cilju provjere ispunjenosti zahtjeva nakon treće godine važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, dodijeljenih u postupku aukcije spektra 2016. godine.

"Mjerenja su sprovedena specijalizovanom mjernom opremom, uz korišćenje SIM kartica mobilnih operatora bez ograničenja u pogledu protoka i prenešene količine podataka, a obuhvatila su sve gradove, najvažnije putne pravce i jedan dio seoskih oblasti u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

Mjerna ruta je, kako se dodaje, za svakog operatora odabrana tako da obuhvati teritoriju za koju je putem softverske predikcije prijemnog polja utvrđena pokrivenost signalom mreže, a koja obuhvata zahtijevani broj stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prikupljajući mjerne uzorke u svim opštinama u Crnoj Gori i duž putnih pravaca sa mjernim vozilom je pređeno oko šest hiljada kilometara.

"Provjera je urađena u skladu sa uputstvom za provjeru ispunjenosti zahtjeva u pogledu obima i dinamike pokrivanja signalom mobilne mreže po isteku treće godine važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, koje je propisala Agencija", rekli su iz EKIP-a.

Uputstvom se pokrivenost signalom mreže definiše kao mogućnost pružanja usluge prenosa podataka sa minimalnim protokom ka korisniku /downlink/ od deset megabita po sekundi (Mb/s) na bazi korisničkog iskustva, odnosno sa garantovanim protokom ka korisniku od dva Mb/s i garantovanim protokom od korisnika /uplink/ od jedan Mb/s, u slučaju mobilnog prijema u spoljašnjem okruženju. Stepen uspješno započetih i završenih sesija prenosa podataka mora biti veći od 95 odsto.

"Odobrenjima je propisano da Crnogorski Telekom ima obavezu da do 1. septembra prošle godine obezbijedi pokrivenost 95 odsto, Telenor 50 odsto, a M:tel 75 odsto stanovništva Crne Gore signalom mreže koji omogućava pružanje usluge prenosa podataka sa definisanim kvalitetom", navodi se u saopštenju.

Na osnovu rezultata mjerenja i sprovedenih analiza utvrđeno je da su po svim kriterijumima koji se odnose na kvalitet usluge prenosa podataka mobilni operatori Crnogorski Telekom i Telenor ispunili zahtjeve iz odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, dok su u mreži mobilnog operatora M:tel zabilježeni nešto niži rezultati kod parametara koji definišu brzinu prenosa podataka.

Iz EKIP-a su naveli da je, pored te, urađena i analiza mjerenja brzine prenosa podataka u gradskim zonama, na osnovu koje se može zaključiti da je prosječna brzina prenosa podataka na zadovoljavajućem nivou za sve mobilne mreže.

"Prosječna brzina prenosa podataka po FTP sesiji u urbanim djelovima opština u smjeru prema korisniku /downlink/ je iznosila 19,8 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, 17,4 Mb/s u mreži Telenora i 14,6 Mb/s u mreži M:tel-a, odnosno u smjeru od korisnika /uplink/ 31,1 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, 24,1 Mb/s u mreži Telenora i 19,5 Mb/s u mreži M:tel-a", precizirali su iz EKIP-a.

U vangradskim zonama, koje obuhvataju i puteve, prosječna brzina prenosa podataka u downlink smjeru je iznosila 17,6 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, 12,4 Mb/s u mreži Telenora i 10,5 Mb/s u mreži Mtel-a, odnosno uplink smjeru 28 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, 11,1 Mb/s u mreži Telenora i 10,9 Mb/s u mreži M:tel-a.

"Kada se govori o tehnologiji posredstvom koje se pružaju usluge prenosa podataka, uočava se dominantna zastupljenost LTE/LTE-Advanced tehnologije (4G), koja u gradskim zonama u mrežama Crnogorskog Telekoma i Telenora iznosi preko 99 odsto, a na putevima preko 96 odsto. Zastupljenost ove tehnologije u mreži M:tel-a nešto je manja i iznosi oko 95 odsto u gradovima i oko 73 odsto na putevima", navodi se u saopštenju.

Na kraju prošle godine u mreži Telenora radilo je 400 LTE radio baznih stanica, Crnogorskog Telekoma 343, a u mreži M:tel-a 188. Evidentno je povećanje broja LTE radio baznih stanica kod svih operatora u odnosu na kraj 2018. godine, kada ih je u mreži Telenora bilo 364, u mreži Crnogorskog Telekoma 254 i u mreži M:tel-a 140.

"Investicije u razvoj elektronskih komunikacija su godinama na vrlo visokom nivou. Ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija u prošloj godini iznosile su 78 miliona EUR", dodaje se u saopštenju.

Operatori Crnogorski Telekom, Telenor i M:tel su investirali u razvoj mreža i servisa oko 68,7 miliona EUR, od čega oko 11 miliona EUR u razvoj mobilnih mreža i usluga.

"Ukupan broj korisnika mobilnih usluga koji su pristupili internetu, putem mobilnih telefona i modema, tokom decembra prošle godine iznosio je 505,54 hiljade, što predstavlja povećanje od 9,42 odsto u odnosu na decembar 2018. godine", kazali su iz EKIP-a.

U toku prošle godine nastavljen je i trend značajnog rasta ukupne količine prenešenih podataka, kao i povećanje prosječne količine prenesenih podataka po korisnika. U prošloj godini po korisniku je mjesečno prosječno prenijeto 13,48 gigabajta (GB) podataka, što je 58 odsto više nego u 2018. godini.

"Korisnici mobilnih usluga u prošloj godini su prenijeli 81,78 PB podataka što je 73 odsto više nego u 2018. godini", zaključuje se u saopštenju.


Izvor: MINA Business