25-03-2023

Psi znaju da prepoznaju loše ljude i da ih upamte

Različite studije sporvedene na psima su pokazale da oni znaju kada neko nije iskren.

Psi znaju da prepoznaju loše ljude i da ih upamte | Radio Televizija Budva

ilustracija (foto:pixabay)

Akiko Takoaka, istraživač sa Odeljenja za psihologiju na Univerzitetu u Tokiju, stručnjak je za kognitivni razvoj životinja. Tokom godina istraživačkog rada on je sproveo različite studije na psima koje su dale zanimljive rezultate i sve navode na isti zaključak: psi znaju kada su prevareni i u isti mah pamte ko im je to uradio, nakon čega gube povjerenje u tu osobu.

Prilikom jednog od ovih eksperimenata, volonter koji je učestvovao u studiji je pokazao činiju sa hranom nekolicini pasa-ispitnika, dok je druga osoba "poslužila" činiju koja je bila prazna, što psi nisu mogli da vide, sve dok joj se ne približe. Isto je potom ponovljeno nekoliko puta, a rezultat je bio izuzetno zanimljiv — psi su se sjećali ko ih je prevario, pokazujući bijes ili ravnodušnost prema njemu, dok su prema onima koji ih nisu prevarili pokazivali privrženost.

Šta se dešava ukoliko se neko loše ophodi prema njihovim vlasnicima?
Studija koju je sproveo Odsjek za psihologiju Univerziteta Kjoto pokazala je da psi mogu da razumiju i kada je neko neprijatan prema njihovoj ljudskoj porodici i da se ponašaju u skladu sa tim.

U ovom eksperimentu učestvovali su psi u pratnji svojih vlasnika i nekoliko volontera koje nisu poznavali. Neki od volontera su potom zamoljeni da se lijepo ponašaju prema vlasniku psa u njegovom prisustvu, dok su drugi trebali da se ponašaju neprijatno i da viču na vlasnika uz pokazivanje agresivnih gestova.

Zatim su volonteri ponudili hranu psima, oni koji su se ljubazno ponašali prema vlasnicima su naišli na prihvatanje i ljubaznost od strane kućnih ljubimaca, dok su oni koji su bili neprijatni naišli na stav odbijanja ili neprijateljstva.